Projekty Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb jsou založeny na zapojení veřejnosti, celé komunity.

Projekty KPSS jsme realizovali ve městech:

Chrudim
Mladá Boleslav
Kolín
Uherský Brod

Byli jsme nositeli projektu:

Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina

Jako partneři jsme se podíleli na projektech KPSS:

Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb v městských částech Prahy
v Třebíči
v MČ Praha 12
v Pelhřimově
v Havlíčkově Brodě

Komunitní plánování sociálních služeb v Banské Bystrici (Slovensko)

V roce 2008 jsme na květnovém setkání v rámci sítě CEE CN Network v Kunbábony (Maďarsko), jejíž je Agora členem již několik let, navázali spolupráci s kolegy z Centra pro komunitné organizovanie (CKO) z Banské Bystrice. CKO požádalo Agoru o spolupráci na přípravě komunitního plánu rozvoje sociálních služeb pro Banskou Bystricu, a tak se Agora stala konzultantem přípravy plánů na Slovensku. Vzhledem ke vzdálenosti nejsou pracovníci Agory až na výjimky přímo zapojeni do jednotlivých aktivit projektu, jako je sběr informací pro analytickou část nebo práce pracovních skupin při formulaci vizí a opatření, ale působí především jako konzultanti jednotlivých fází projektu a přispívají svými odbornými zkušenostmi a znalostmi. Plán rozvoje sociálních služeb pro Banskou Bystricu měl být dokončen v květnu 2009.