Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven

Financováno z EHP/Norských fondů 2014 – 2021, program Vnitřní věci. Partneři projektu jsou: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové.

https://www.kvkli.cz/

https://www.svkhk.cz/

Nedostatečná mediální gramotnost představuje tedy závažné riziko pro bezpečnost ČR a její budoucí demokratický vývoj. Mediální vzdělávání v dnešní době cílí především na mladé, pro které je mediální vzdělávání minimálně formálně součástí vzdělávacích osnov. Nicméně častým a ještě snazším terčem manipulací a dezinformací jsou senioři. Ti se ve světě médií a komunikačních technologií umí často velice špatně orientovat, jsou častým cílem působení, které se snaží pomocí zavádějících informací ovlivnit jejich názory a rozhodování.

Předkládaný projekt cílí na seniory prostřednictvím spolupráce s knihovnami. ČR totiž disponuje v mezinárodním srovnání poměrně hustou sítí knihoven, které mají důležitou roli vzdělávacích, informačních a kulturních center a jsou dobře zakotveny do lokálních komunit. Hlavní cílovou skupinou jsou tedy: senioři ve věku 65 let a více z Královéhradeckého a Libereckého kraje.

Kurzy rámci projektu Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven prošlo už více než 160 seniorů v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Věříme, že jim informace jsou užitečné stejně jako paní Noskové z reportáže od ČT. Jsme přesvědčeni, že informační gramotnost je jednou z dovedností, které musíme mít, pokud se chceme odpovědně rozhodovat jako občani. (Reportáž o našem projektu začíná v minutě 19:20, stačí kliknout na tlačítko níže)

REPORTÁŽ ČT

Hlavní cíle projektu

 • Hlavním cílem projektu zvýšit mediální gramotnost cílové skupiny seniorů 65+ a tím posílit jejich schopnost bránit se dezinformacím a mediálním hrozbám ve veřejném prostoru, které jsou potřebné pro život a aktivní zapojení se do demokratického života společnosti.
 • Projekt přispěje k celkovému potírání hybridních hrozeb v ČR v první řadě tím, že účastníky z cílové skupiny upozorní na jejich existenci prostřednictvím projektových aktivit, neboť problémem velmi často u seniorů bývá, že o hrozbách mediálních dezinformací vůbec nevědí.
 • Aby měl projekt dlouhodobou udržitelnost a širší dopad, tak vzniknou vzdělávací materiály, se kterými se naučí pracovat knihovníci v zapojených regionech tak, aby sami mohli s metodami a výstupy projektu s cílovou skupinou dále pracovat v rámci naplňování strategie knihoven v oblasti vzdělávání a aktivizace občanů.

Hlavní aktivity projektu

 • Tvorba vzdělávacích materiálů pro seniory a metodiky vzdělávacího programu: budou vytvořeny 3 výstupy: vzdělávací materiál pro seniory v textové podobě, vzdělávací
  e-learningový materiál pro seniory a metodika vzdělávacího programu pro lektory.
 • Ověření a průzkum pomocí focus groups: v rámci této aktivity bude cílová skupina seniorů aktivně zapojena do utváření vzdělávacích materiálů. Uskuteční se detailní průzkum  ve dvou pětičlenných focus groups (jedna v každém kraji) s cílovou skupinou seniorů s cílem ověřit přiměřenost a srozumitelnost vzdělávacích materiálů (textového a e-learningu) pro cílovou skupinu. Třetí focus group se uskuteční s cílovou skupinou mládeže s cílem zapojit je do procesu utváření vzdělávacích a metodických materiálů pro lektory vzdělávacího programu.
 • Vzdělávací workshopy pro seniory: v krajských i místních knihovnách se uskuteční minimálně patnáct workshopů (každého se zúčastní 5 – 10 seniorů). Workshopy budou realizovány tandemem lektorů – povede jen odborník na mediální vzdělávání, současně s ním bude program lektorovat student a/nebo senior (projekt pracuje s prvky mezigeneračního a vrstevnického vzdělávání).
 • Školení knihovníků: budou realizována minimálně dvě školení knihovníků (jedno v Libereckém a jedno v Královéhradeckém kraji), kde budou knihovníci seznámeni s textovými i e-learningovými vzdělávacími materiály pro seniory a způsobem práce s nimi s cílovou skupinou v prostředí knihoven. Budou rovněž seznámeni s metodikou vzdělávacích workshopů pro seniory.

Akce v projektu

E-learningový kurz: Jak rozumět médiím

Metodika pro knihovníky

E-learningový kurz pro lektory

Příručka mediálního vzdělávání

Na internetu?                    Bez starostí!

Neověřené zprávy

Věřili byste náhodnému kolemjdoucímu, který k vám jen tak zničehonic přijde a říká, že nás chtějí otrávit pomocí chemikálií, jež vypouštějí letadla do vzduchu? Zřejmě byste si o něm mysleli, že je blázen. Tato situace je ovšem podobná tomu, když někdo napíše anonymně článek na web nebo sociální sítě. V našem videu uvidíte, nad čím je dobré se zamyslet, než zprávě uvěřím nebo jí pošlu dál. Podrobný návod, jak přistupovat k neověřeným zprávám, můžete nalézt v naší příručce: https://www.agorace.cz/wp-content/uploads/2022/10/Pruvodce-na-cestu-informacnim-bludistem-FIN.pdf.

Nekazte si vztahy dezinformacemi

Na našich seminářích od účastníků často slýcháme, že museli přerušit kontakt s kamarády, známými či příbuznými, a to z toho důvodu, že se pohádali kvůli něčemu, co četli na internetu. Jak se zachovat, když se v debatě neshodnete?  Podívejte se na naše video. 

Jak se neutopit v moři informací

V dnešní době jsme obklopeni přímo nekonečným množstvím informací, které nás neustále zaplavují. Bohužel se někdy stává, že se v tomto širokém informačním moři můžeme začít topit, což pak nepříjemně ovlivňuje naši psychickou pohodu a mezilidské vztahy. Digitální technologie jsou nástrojem, na který není náš mozek zatím dostatečně zvyklý, a mohou nám způsobit nejen špatnou náladu, ale i úzkosti nebo deprese. Jak tedy postupovat, aby nám internet více pomáhal, než škodil? Doporučení uvidíte v našem videu.

Falešná fotografie

V dnešní době je lehké vytvořit fotomontáž, která je k nerozeznání od pravé fotografie. Zvyšují se tak na nás nároky, jak určit jejich pravost. Naštěstí můžeme použít četné nástroje, které nám s tím pomohou. A jedním z nich je Google Lens. Jak s ním ale pracovat?

 1. Otevřete internetový prohlížeč Google Chrome a přejděte na webovou stránku, na které chcete ověřit fotografii. 
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na fotografii, kterou chcete ověřit. 
 3. V menu vyberte možnost „Hledat pomocí Google“.
 4. Vpravo na obrazovce by se vám měl otevřít nástroj Google Lens, který ukáže podobné fotografie, a to včetně zdrojů, kde se nachází.
 5.  Na tyto zdroje se podívejte, protože mohou často informovat o tom, že daná fotografie je podvrh. 

Google Lens si můžete stáhnout i jako aplikaci do mobilu a obrázek jednoduše vyfotit. Další tipy se dozvíte v našem videu.

Chcete se dozvědět o projektu více?

Napište na: kristyna.fantova@agorace.cz nebo magda.podsednikova@agorace.cz