Digitální Agora v Českém Brodě

Pozadí projektu

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Realizace: 1. 4. 2022 – 30. 9. 2023

Celý název projektu: Digitální Agora v Českém Brodě – strategické plánování se zapojením veřejnosti s využitím inovativních nástrojů včetně digitálních a šíření těchto postupů mezi další obce

Přestože participace na místní úrovni je již zavedenou praxí, obce se potýkají s nezájmem obyvatel a samy nemají potřebné znalosti. V projektu tvorby strategického plánu Českého Brodu aplikujeme kombinaci digitálních i tradičních nástrojů participace tak (včetně islandských), aby přinesla co nejvíc užitku obyvatelům i obci. Proškolíme úředníky i vedení města, budeme hledat rovnováhu mezi prioritami města a veřejnosti a tradičními a digitálními nástroji participace. Proškolíme politiky a úředníky v dalších obcích. Cílem projektu je zlepšit kvalitu participace a zvýšit zapojení občanů.

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je zlepšit využití digitálních nástrojů pro zvýšení a zkvalitnění participace veřejnosti na úrovni českých měst. Specifické cíle jsou:

 • Ve spolupráci s místními partnery v Českém Brodě a zahraničním partnerem adaptovat a využít pro proces strategického plánování optimální kombinaci nástrojů digitální a tradiční participace. Vedení i pracovníci města a jeho úřadu budou kompetentní optimálně využívat nástroje participace a zapojí do plánování a řešení relevantních témat větší množství občanů.
 • Rozšířit znalosti o možnostech, výhodách a limitech využívání digitálních nástrojů participace do dalších českých měst.

Hlavní aktivity

 • Analýza potřeb města a jeho občanů, stanovení Plánu participace a příprava digitálních nástrojů pro participaci
 • Školení úředníků v participaci a digitální participaci
 • Informační kampaň na místní úrovni
 • Dokončení analytické části a projednání návrhové části strategického plánu
 • Výzkum motivací občanů zapojovat se on-line či off-line participací a tvorba případová studie města Český Brod
 • Tvorba metodiky a školení na téma digitální nástroje participace ve strategickém plánování rozvoje města
 • Závěrečná on-line konference
 • Školení k participaci a digitální participaci pro vedení obcí a pracovníky veřejné správy
 • Rozvoj interních kapacit pro komunikaci s naší cílovou skupinou

Chcete vědět o projektu více?

Kontaktujte: vojtech.cerny@agorace.cz