Metodika tvorby
participativního rozpočtu

Metodika
participace

Studenti v regionech diskutují se zastupiteli

Participativní rozpočet
– příklady ze zahraničí

Chuťovky pro starostky
a starosty

Studentská Agora

Participace – Jak přizvat občany
ke spolupráci

Digitální participace

jak vybrat vhodný nástroj pro vaši obec

Další publikace