Metodika tvorby
participativního rozpočtu

Metodika
participace

Participativní rozpočet
– příklady ze zahraničí

Participace – Jak přizvat občany
ke spolupráci

Chuťovky pro starostky
a starosty

Studentská Agora

Základní informace ke komunální politice

podklady k programu Studentské simulované zastupitelstvo

Digitální participace

jak vybrat vhodný nástroj pro vaši obec

Další publikace