Zakládací smlouva společnosti

“Společnost je nevýdělečnou organizací, která byla založena za účelem upevňování demokratických principů ve společnosti. Za tímto účelem bude společnost usilovat o zlepšení dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.).”

Kompletní znění:

pdf Zakládací smlouva Agora CE, o.p.s.