Participativní
rozpočet

Strategické
plánování

Zapojení veřejnosti do
tvorby veřejných prostor

Moderování
veřejných setkání

Studenti tvoří město

Digitální Agora v Českém Brodě

Rozšíření vhodných digitálních a tradičních nástrojů participace na úrovni obcí

Facilitace