ředitelka Agora CE

Kristýna Fantová

+420 775 012 745
kristyna.fantova@agorace.cz

Převzala vedení organizace v červnu 2021.
Má 20 let zkušeností z neziskového sektoru v oblasti fundraisingu, plánování, realizace a evaluace projektů, procesů zapojování veřejnosti a vzdělávání. Pracovala v ČR, USA, Kosovu, Afghánistánu pro Nadaci VIA, společnost Člověk v tísni a Mercy Corps. S rodinou žije na venkově u Plzně.

projektový manažer participace

Vojtěch Černý

+420 608 128 006
vojtech.cerny@agorace.cz

Sociální a kulturní ekolog se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj zaměřuje se na inovace v oblasti zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování specializuje se na moderování a facilitaci skupinových jednání, veřejných setkání, konferencí apod.

projektová manažerka občanského vzdělávání

Pavla Bednáriková

+420 737 040 888
pavla.bednarikova@agorace.cz

Stará se v Agoře o občanské vzdělávání mládeže.
- Vede projekt Studentská Agora,
- koordinuje programy Studentského simulovaného zastupitelstva,
- zajišťuje realizaci workshopů participativního rozpočtu pro mládež,
- podílí se na dalších projektech Agory CE.

finanční ředitelka Agora CE

Lenka Jůnová

+420 776 481 515
lenka.junova@agorace.cz
projektový manažer / PR a komunikace

Ondřej Ryboň

+420 730 126 886
ondrej.rybon@agorace.cz

Ondřej se v Agoře věnuje převážně vzdělávacím a participačním projektům a také PR organizace. Má bohaté zkušenosti s výzkumem trhu a sociologickým výzkumem. Specializuje se hlavně na kvalitativní výzkum, takže moderuje a facilituje skupinové diskuze, setkání a workshopy. Kromě toho občas externě vyučuje základy společenských věd, zejména politologii, evropskou integraci a sociologii.

projektová manažerka občanského vzdělávání

Monika Durajová

+420 732 884 661
monika.durajova@agorace.cz

Monika se v Agoře věnuje vzdělávacím projektům. Zaměřuje se zejména na témata mediální gramotnosti, aktivního občanství, genderové rovnosti, zahraniční rozvojové spolupráce, dialogu ve společnosti, ale také udržitelnosti. Zároveň je novinářkou, nejradši píše o zahraniční politice a sociálních tématech pro řadu českých médií. Žila ve Španělsku, Arménii, Řecku a v Chorvatsku.

Zakladatelé Agory

zakladatelka Agora CE

Ivana Bursíková

Vystudovala PřFUK. Po roce 1998 působila v komunální politice (8 let v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, 4 roky v zastupitelstvu Prahy 4). Věnovala se zejména kultuře a památkové péči, územnímu rozvoji a dopravě. Od r. 2002 je ředitelkou Agory CE. Její know-how spočívá zejména v oblasti pořádání debat a diskusí, různých formách zapojování veřejnosti do rozhodování v obcích a vzdělávání osob ve státní správě a samosprávě. Působí v ČR i zahraničí, kde často vystupuje v pozici experta na participativní procesy, specializuje se zejména na Gruzii a Tádžikistán.
zakladatel Agora CE

Pavel Mička

Specializuje se na přípravu a analýzy názorových průzkumů, monitoring a semináře.
Je vedoucím participačních projektů zejména se zaměřením na strategické plánování.
Je konzultantem VNG International.