ředitelka Agora CE

Lenka Jůnová

+420 776 481 515
lenka.junova@agorace.cz
Sociolog a facilitátor

Jiří Axman

+420 720 757 071
jiri.axman@gmail.com

Jiří má za sebou víc než 20 let v oblasti průzkumů veřejného mínění. Baví ho zjišťovat, co si lidi myslí a proč, a to jak pomocí kvalitativních rozhovorů a diskuzí, tak pomocí dotazníků. S Agorou spolupracuje prvním rokem a velmi ho těší vidět, jak se věci na různých místech České republiky posouvají vpřed (byť pomalu). Jiří má tři děti a občas ho lze vidět improvizovat ve Švandově divadle na Smíchově.

projektový manažer participace

Vojtěch Černý

+420 608 128 006
vojtech.cerny@agorace.cz

Sociální a kulturní ekolog se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj zaměřuje se na inovace v oblasti zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování specializuje se na moderování a facilitaci skupinových jednání, veřejných setkání, konferencí apod.

projektová manažerka participace

Tereza Konrádová

+420 723 040 448
tereza.konradova@agorace.cz

Tereza Konrádová vystudovala kulturologii a v jejím duchu se dále věnuje propojování lidí a disciplín. V Agoře se zatím uvelebila v participační sekci, v rámci níž propojuje obyvatele se svými politiky a úředníky.

projektová manažerka

Kristýna Fantová

+420 775 012 745
kristyna.fantova@agorace.cz

Převzala vedení organizace v červnu 2021.
Má 20 let zkušeností z neziskového sektoru v oblasti fundraisingu, plánování, realizace a evaluace projektů, procesů zapojování veřejnosti a vzdělávání. Pracovala v ČR, USA, Kosovu, Afghánistánu pro Nadaci VIA, společnost Člověk v tísni a Mercy Corps. S rodinou žije na venkově u Plzně.

projektová manažerka

Magda Podsedníková

+420 777 624 345
magda.podsednikova@agorace.cz

Magda Podsedníková, projektová manažerka. Vystudovala politologii na Fakultě sociálních věd univerzity Karlovy. Profesně se věnovala vzdělávání ve veřejné sféře, evropským projektům a přeshraniční spolupráci. V Agoře pracuje jako lektorka a koordinátorka projektu Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

projektová manažerka občanského vzdělávání

Monika Durajová

+420 732 884 661
monika.durajova@agorace.cz

Monika se v Agoře věnuje vzdělávacím projektům. Zaměřuje se zejména na témata mediální gramotnosti, aktivního občanství, genderové rovnosti, zahraniční rozvojové spolupráce, dialogu ve společnosti, ale také udržitelnosti. Zároveň je novinářkou, nejradši píše o zahraniční politice a sociálních tématech pro řadu českých médií. Žila ve Španělsku, Arménii, Řecku a v Chorvatsku.

Lektoři

lektor vzdělávacích programů

Cyril Vacek

+420 773 075 711
cyril.vacek@gmail.com

Cyril studuje magisterský obor chemie a technologie materiálů na VŠCHT Praha. V současnosti vykonává post zastupitele města Železný Brod, takže občanská participace a komunální politika, kterými se mimo jiné Agora zabývá, jsou mu velmi blízké.
Na práci v Agoře oceňuje příležitost své nadšení do formování svého okolí šířit dál. Také považuje za důležitou možnost propojit se s aktivními mladými lidmi jak z řad kolegů, tak účastníků programů, které lektoruje. Když není ve škole nebo nepracuje rád pasivně odpočívá u sledování seriálů nebo hledá, kde si v Praze dát nejlepší kávu

lektorka vzdělávacích programů

Markéta Hlaváčková

+420 774 801 313
marketahlavackova.jbc@gmail.com

Markéta studuje andragogiku a personální řízení. Lektorování je pro ni tedy skvělá možnost, jak aplikovat naučené poznatky v praxi.
V Agoře ji nejvíce baví, že se může zapojit i do tvorby nových projektů. Dále oceňuje, že jako tým procházíme pravidelnou supervizí a může se tedy neustále systematicky rozvíjet.
Ve volném čase připravuje zážitkový seznamovací kurz pro nové studenty jejich katedry

lektor vzdělávacích programů

Pavel Linzer

+420 604 695 714
linzerpavel@gmail.com

Pavel má dlouholeté zkušenosti s neformálním vzděláváním v oblasti aktivního občanství a participace mladých lidí od místní až po mezinárodní úroveň. Je členem Rady pro mládež, zájmové a neformální vzdělávání ministra školství, mladým delegátem za ČR do OSN a zástupcem ČRDM v Evropském fóru mládeže. Na Agoře má nejradši její skvělý tým koordinátorů a lektorů, se kterými má možnost podílet se na realizaci inovativních projektů pro mladé lidi přímo na základních a středních školách. Pavel studuje 5. ročník na pražských právech a když má zrovna volnou chvíli, tak si jde zaběhat, zahrát fotbal nebo pustit libovolný seriál či film začínající na Star-….

lektorka, editorka FB/Ig/ webu

Sára Buryšová

+420 775 875 724
sara.burysova@agorace.cz

Sára je lektorkou Agory téměř rok a zároveň spravuje sociální sítě a web. Primárně je však studentkou molekulární biologie na přírodovědecké fakultě. Díky práci v Agoře si tak doplňuje občanské vzdělání a přehled o politické situaci. Práce s mladými lidmi jí dodává potřebný nadhled a novou perspektivu. Do Agory se dostala po absolvování debatní soutěže, nyní se však zapojuje do všech vzdělávacích programů. Dále se zabývá trénováním míčových her dětí a mládeže. Ve volném čase si ráda zahraje jakoukoliv stolní hru.

lektor, koordinátor vzdělávacích programů

Štěpán Svoboda

+420 723 456 994
stepan.svoboda@agorace.cz

Štěpán studuje politologii na univerzitě v Hradci Králové. Lektorování se v agoře věnuje již déle než 2 roky. Na Agoře nejvíce oceňuje to, že projekty, na kterých může spolupracovat, mají dle jeho slov velikou přidanou hodnotu a mohou žákům a studentům předat nové vědomosti. Dále velice oceňuje různorodost projektů, ale také jejich realizaci, která se odehrává na školách po celé ČR. Ve volném čase se věnuje hraní šachů, chození po horách, běhu a moderování debat všeho druhu

lektorka vzdělávacích programů

Tereza Karousová

+420 773 692 522
terezakarousova@gmail.com

Tereza je studentkou magisterského oboru psychologie orientované na výzkum. V Agoře působí jako lektor a zdravotník, vedle toho pracuje v Národním ústavu duševního zdraví. Vzdělávání, byť ne to úplně tradiční, je její velkou vášní. Na Agoře oceňuje právě náplň a způsob realizace různorodých programů a také možnost nasát a zprostředkovat rozdílné zkušenosti lidí ze všech koutů republiky. Ve volném čase vede oddíl pro děti a mládež a hraje ochotnické divadlo.

Zakladatelé Agory

zakladatelka Agora CE

Ivana Bursíková

Vystudovala PřFUK. Po roce 1998 působila v komunální politice (8 let v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, 4 roky v zastupitelstvu Prahy 4). Věnovala se zejména kultuře a památkové péči, územnímu rozvoji a dopravě. Od r. 2002 je ředitelkou Agory CE. Její know-how spočívá zejména v oblasti pořádání debat a diskusí, různých formách zapojování veřejnosti do rozhodování v obcích a vzdělávání osob ve státní správě a samosprávě. Působí v ČR i zahraničí, kde často vystupuje v pozici experta na participativní procesy, specializuje se zejména na Gruzii a Tádžikistán.
zakladatel Agora CE

Pavel Mička

Specializuje se na přípravu a analýzy názorových průzkumů, monitoring a semináře.
Je vedoucím participačních projektů zejména se zaměřením na strategické plánování.
Je konzultantem VNG International.