Kreativním učením k aktivnímu občanství

Charakteristika projektu

Projekt je finančně podpořen z Evropské unie, dále je podpořen Ministerstvem kultury a Národním plánem obnovy.

Zájem mladých lidí o veřejné dění je dlouhodobě nízký. Politické strany ho nastartovat nedovedou, ve škole na to většinou není čas. A tak jsme se rozhodli angažovat umění!

Projekt Kreativním učením k aktivnímu občanství zahrnuje dva moduly:

Modul I – UMĚLCI A ULIČNÍCI – projekt kreativního učení a občanského vzdělávání, v němž třída pod patronátem umělce promění veřejný prostor v okolí školy

Modul II – V EXILU A V NELIBOSTI – projekt kreativního učení a občanského vzdělávání, v němž třída pod patronátem umělce vytvoří umělecké dílo, které se vyjadřuje k současným problémům.

Angažujeme umělce různých oborů – fotografa, básnířku, multimediálního umělce a další. Umělcům budeme poskytovat koordinační a metodickou podporu. Celkem budeme spolupracovat se třemi školami v regionech ČR: Sedlčany, Mladá Boleslav a Děčín. Vznikne metodika pro další šíření tohoto způsobu vzdělávání.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti středních škol a žáci vyšších ročníků ZŠ. Budeme se zaměřovat zejména na mimopražské školy, které mají méně příležitostí zapojit se do podobných projektů a jejichž studenti a žáci podobné iniciativy a rozvoj kreativních dovedností více potřebují. Tyto studenty a žáky oslovíme prostřednictvím vzdělávacích institucí  – škol. Zároveň ze zkušenosti víme, že studenti a žáci velmi oceňují aktivit neformálního vzdělávání v rámci vyučování, protože jim umožňuje projevit jejich osobnost, rozvinou jejich sociální a tvůrčí dovednosti. Projektu se zúčastní studenti, učitelé, 8 umělců a 4 lektoři.

Zapojení umělci

  1. Toy_Box – komiksová malířka, street artistka
  2. Bára Chalupová – filmová, dokumentární režisérka
  3. Martin Janas – fotograf
  4. Tomáš Roček – multimediální umělec
  5. Tereza Králíčková – básnířka
  6. Martin Vlček – umělecký malíř, sochař
  7. Dmitrij Pljonkin – Umělecký malíř a grafik Předseda občanského sdružení ARTCZECH.COM a zakladatel/majitel galerie ARTMATERIAL.CZ
  8. Veronika Palovská – spisovatelka

Chcete zjistit více?

Kontaktujte: tereza.konradova@agorace.cz nebo lida.nepustilova@agorace.cz