Podpora samosprávy při zavádění participačních procesů na místní úrovni v Gruzii

Reportáž o našem projektu s radnicí v Gori se dostala do gruzínské televize!

Projekt v Gori má za cíl zapojit veřejnost do rozhodování o rozvoji města a prvním krokem je anketa zjišťující názory veřejnosti na různé problémy ve městě. Je realizován za podpory programu Transition MZV a je součástí širšího projektu s názvem „Podpora samosprávy při zavádění participačních procesů na místní úrovni – předávání českých zkušeností“.

Cíl projektu:  Připravit podpůrné mechanismy v podobě srozumitelné a snadno aplikovatelné metodiky pro zapojování komunity na místní úrovni včetně návodných příkladů dobré praxe sloužící samosprávám k zavádění zákona o participaci, a to na základě spolupráce gruzínských a českých expertů.

Podpořeno: MZV ČR, program LPTP

Diskuse se zástupci radnice v TelaviSetkání