Bosna a Hercegovina: participace mládeže 2016

S podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce realizujeme projekt v Bosně a Hercegovině zaměřený na zapojení mladých lidí do veřejného dění. Soustředíme se především na komunální úroveň. Navázali jsme na naše úspěšné aktivity v rámci debatního projektu a posunuli jsme se více k praktické politice. Využíváme osvědčené know-how Friedrich Ebert Stiftung, které jsme od nich v rámci partnerské spolupráce převzali, a aplikujeme simulační model místního zastupitelstva v 16 středních školách z různých municipalit BiH. Studenti se seznamují s praktickými problémy, které se na místní úrovni řeší, a zajišťují, jak se mohou do veřejného dění zapojit a ovlivnit jej. Příprava na samotné simulované zastupitelstvo probíhá za účasti zastupitelů, kteří dávají studentům zpětnou vazbu. Pro zastupitele jsou zároveň připraveny workshopy o občanské participaci, při kterých se seznámí především s praktickými zkušenostmi se zapojováním veřejnosti z ČR i z dalších zemí.

Na základě poptávky ze strany studentů i profesorů jsme oproti pilotnímu ročníku z roku 2015 v roce 2016 připojili také debatní část projektu. Studenti z různých škol se potkávají při sdebatní soutěži kde diskutují na různá celospolečenská témata z oblasti politiky, mezinárodních vztahů, sociálních otázek či soužití různých etnických skupin.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR