2016 – Moldavsko: zapojování mládeže do veřejného dění

S podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce realizujeme v Moldavsku projekt zaměřený na zapojení mladých lidí do veřejného dění. Soustředíme se především na komunální úroveň a praktickou politiku, ale hlavně na roli mladých lidí v rámci komunity.  Využíváme osvědčené know-how Friedrich Ebert Stiftung, které jsme od nich v rámci partnerské spolupráce převzali, a aplikujeme simulační model místního zastupitelstva v 16 středních školách z různých municipalit Moldavska. Studenti si osahají praktické problémy, které se na místní úrovni řeší, a zjistí, jak se mohou do veřejného dění zapojit a ovlivnit jej. Příprava na samotné simulované zastupitelstvo probíhá za účasti zastupitelů, kteří dávají studentům zpětnou vazbu. Pro zastupitele jsou připraveny workshopy o občanské participaci, při kterých se seznámí především s praktickými zkušenostmi se zapojováním veřejnosti z ČR i z dalších zemí.

 

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR