2016 – Podpora udržitelné turistiky v Gruzii

V roce 2016 se naši experti účastní projektu podpořeného ČRA s názvem Podpora udržitelné turistiky jako prostředek rozvoje horských oblastí v Gruzii – sdílení českého know-how. Jeho realizátorem je město Vrchlabí a projekt se zaměřuje na těžko dostupné horské oblasti Tusheti, Khevsureti a Pshavi. Prvními aktivitami projektu byla setkání starosty Vrchlabí a ředitelky Agory CE I. Bursíkové s představiteli municipalit Dusheti a Akhmeta a navázání spolupráce. Dalším krokem byly dva semináře českých expertů na turismus, L. Klimešové, L. Procházkové a I. Bursíkové v Korshe v Khevsuretii a v Omalu v Tushetii. Semináře představovaly možnosti rozvoje turismu a výroby drobných dárkových předmětů pro malovýrobce z obou oblastí. Setkaly se s velkým zájme. Zúčastnění měli možnost předkládat drobné projekty a požádat o podporu tříčlenná komise projekty posoudila z každé oblasti vybrala tři, které budou  podpořeny malým grantem a jejichž předkladatelé se zúčastní studijní cesty do ČR.