2017 – 2018 Zvýšení kvality zapojení občanské společnosti a mládeže do rozhodovacích procesů v Gruzii

Projekt s názvem Zvýšení kvality zapojení občanské společnosti a mládeže do rozhodovacích procesů v Gruzii

realizuje Agora CE ve spolupráci s partnerskou organizací v Gruzii, Civitas Georgica. Cílem projektu je:

1)       rozvoj občanských kompetencí občanské společnosti a veřejnosti a posílení schopnosti místních politiků a pracovníků státní správy a samosprávy zapojovat občany do rozhodování

2)       implementace nabytých zkušeností, podpora aktivizace mladých lidí a jejich zapojování do veřejného života, výchova k aktivnímu občanství a diseminace dosažených výsledků cílovým skupinám

Hlavními aktivitami projektu jsou

1) Občanská akademie – otevřené interaktivní přednášky a workshopy pro veřejnost a workshopy. V prvním roce bylo realizováno 7 přednášek a tři semináře.

2) Participace občanů – byl realizován participační projekt v Marneuli za účasti 1000 občanů

3) Zapojení studentů – byla realizována dvě stínování zastupitelstev v Gori a Telavi.

Další aktivity proběhnou v r. 2018.

Výše podpory: 1 234 700,-Kč.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR