2019 – 2020 Participativní rozpočtování – příležitost pro efektivní zapojení občanů do rozhodování v Moldavsku

S podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce jsme realizovali projekt v Moldavsku zaměřený zvýšení zapojení obyvatel do rozhodování na místní úrovni.

Zlepšíme tím výkon samospráv. V Moldavsku má samosprávu sice téměř každá, i velice mála komunita, ale bez vlastních zdrojů pro vlastní potřeby. Participativní rozpočet jim je umožňuje získat přímo bez složitých, často vyšší politikou ovlivněných jednání.

Naše předchozí spolupráce s místními politiky a úředníky ukázala na to, že mají eminentní zájem o metodiku, s jakou realizuje Agora CE tzv. participativní rozpočtování v ČR. V roce 2019 jsme proto začali spolupracovat s obcemi Ialoveni a Budesti.  Občané v každé obci tak mohli rozhodnout o tom, jak bude naloženo s částkou 10 000 EUR.

Jako jediný postup zapojení veřejnosti umožňuje participativní rozpočet to, aby občané přišli se svými nápady, ty potom zkorigovali dle reálných možností obce ve spolupráci s úředníky, představili je svým spoluobčanům a spolu s nimi rozhodli o jejich realizaci. Občané se setkávají na veřejných diskuzích a zapojit se mohou také elektronicky a to jak do návrhu, tak do závěrečného výběru nápadů. V tomto projekt zdaleka překonal očekávání.

Na navržené  a vítězné projekty se můžete podívat na webu projektů Ialoveni a Budesti.  Na samotnou realizaci, ale také závěrečnou konferenci se těšíme v roce 2020!

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR