Škola aktivního občanství a systémové změny ve výuce občanské výchovy v Bosně a Hercegovině

Partner: Association of Election Officials in Bosnia and Herzegovina (AEOBiH)

Bosnu a Hercegovinu lze charakterizovat nízkou úrovní demokratického povědomí. Politická rétorika založená na zastoupení ve vládě podle národnostního principu vytvořila situaci, která vede ke zvyšování nenávisti vůči občanům patřícím k jinému etniku. Transformace společnosti je dlouhodobá záležitost a začíná občanskou výchovou mladé generace. Cílem projektu je proto zvýšit účast mladých lidí na veřejném životě. Zároveň je třeba v současném občanském vzdělávání provést změny přístupu a metodologie, aby se mladí lidé stali aktivnějšími. Projekt proto přinese návrh změn ve vzdělávacím systému.

Projekt má dvě hlavní části:

  1. „Škola aktivního občana“ – ucelené vzdělávání pro středoškolské učitele a studenty a
  2. Systematická práce s institucemi, v jejichž kompetenci jsou změny ve výuce občanské výchovy.

Během projektu bude uspořádána „Škola aktivního občana“ pro 45 studentů a 15 učitelů z 15 středních škol. Návazně studenti budou pořádat debaty na svých školách a realizují malé komunitní projekty. Progresivní vzdělávací materiály budou aktivně sdíleny se všemi středními školami v BiH. Zároveň bude probíhat lobování na regionální a celostátní úrovni za systematické změny a bude vytvořeno video. Argumenty budou vycházet z dokumentu Engagement strategy to better Civic education in BiH, který partneři společně vytvořili v roce 2021.

Projekt je podpořen z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Manuál pro učitele občanské výchovy

(v bosenštině):

Komunikace a kritické myšlení

Více o průběhu projektu v Bosně se můžete

dozvědět třeba z těchto videí: