EUCDN – Empowered Communities (předtím CEBSD) 2012 – 2014

Cílem projektu je vytvoření společného rámce pro komunitní rozvoj (dále jen KR) – zejména jeho definování, vysvětlení jeho cílů, metody dosahování cílů, představení nástrojů podpory zapojování a mobilizace komunit, a také jak pracovat s výstupy. Navazuje na Budapešťskou deklaraci.

KR projekt chápe jako demokratický nástroj, který má významnou roli v budování participativní demokracie a podporování aktivních občanů na několika úrovních – lokální, národní i evropské.

Projekt se dříve jmenoval CEBSD – Combined European Bureau for Social Development.

Projekt se realizuje ve spolupráci 10 evropských krajin. Hlavními aktivitami jsou společné mezinárodní setkání všech partnerů, setkání na národní úrovni,  mezinárodní workshop, vypracování společné publikace a DVD, workshop na národní úrovni, které šíří poselství projektu (publikace, DVD) a závěrečné setkání mezinárodních partnerů.

Širší popis projektu: http://eucdn.net/resources/ecaec/

Již proběhlo:

Bukurešť 22.4. – 25.4.2013

Workshop mezinárodních partnerů navazovalo po workshopech na národních úrovních, kterých se zúčastnili odborníci i laici zainteresovaní v oblasti KR. Připravoval se základní dokument společného rámce KR.

Brusel 18.11.-24.11.2013

Proběhla závěreční konference, která představila dokument na mezinárodní úrovni a zároveň měla za cíl propagovat téma KR z různých uhlů pohledu. Uskutečnila se v prostorách Hospodářského a sociálního výboru Evropské unie. Hostil ji Roman Haken z Centra pro komunitní práci (přidružený člen EUCDN). Zástupce Agora CE – František Havlín – moderoval jeden z panelů konference.

Program konference:http://eucdn.net/final-conference-of-project-empowered-communities-active-eu-citizens/

Projektu se účastní:

Agora CE

CAL Association (Polsko)

C.E.G.A. – Creating Effective Grassroots Alternatives Foundation (Bulharsko)

CESAM (Švédsko)

Community Workers´ Co – operative(Irsko)

Fundacio Privada Desenvolupament Comunitari (Španělsko)

Hungarian Association for Community Development (Maďarsko)

PACT Foundation (Rumunsko)

Samenlevingsopbouw Vlaanderen(Belgie)

Scottish Community Development Centre (Skotsko)

The Ideas Bank Foundation (Norsko)

Profily členských organizací: http://eucdn.net/members/

 

Pro bližší informace kontaktujte:

Bc. František Havlín

tel: 603 838 775

email: frantisek.havlin@agora-ce.cz