Vzdělávací interaktivní úniková hra

REscEU – Jaký by byl život bez EU?

Cíle programu:

  • Rozvíjí znalosti studentů o Evropské unii, o jejím fungování, procesech a její roli v každodenním životě lidí.
    Podporuje schopnost kriticky přemýšlet a diskutovat o Evropské unii i o přínosech i rizicích, které plynou pro české občany z členství ČR v EU.

Účastníci se na programu interaktivní a zábavnou formou blíže seznámí s tématem Evropské unie.

Časová dotace:

  • 1. vyučovací hodina: úniková hra (45 min)
  • 2. vyučovací hodina: diskuse a workshop (45 min)

Cílová skupina:

  • studenti ve věku 16 – 19 let
  • skupina 6 – 30 studentů

Motivační příběh únikové hry:

V nepříliš vzdálené budoucnosti lidé ztratili důvěru i zájem o politiku. Jejich nezájem vedl k nárůstu vlivu antidemokratických a anti-EU stran v celé Evropě. Nyní se píše rok 2040. Evropská unie už 16 let neexistuje a pomalu se začínají projevovat dopady jejího rozpadu. Společenské nestability a názorových střetů začaly využívat extrémistické strany, státy mezi sebou navzájem přestaly být solidární, chrání si vlastní trh i hranice, možnost cestovat je omezená, chybí pracovní síla i některé důležité zdroje.
Jak České republice a Evropě z této situace pomoci? Na to už nějakou dobu hledá odpověď vaše skupina investigativních novinářů. Právě se vám do rukou od vašeho tajného zdroje dostaly nové informace. Stačí včas proniknout do kufříku, kde jsou ukryty…

       

    

Mezinárodní spolupráce:

Projekt REscEU – what would life be withnout the EU byl podpořen programem Evropské unie Europe for cizizens a Agora CE je jedním z jedenácti partnerů, kteří jsou z Itálie, Španělska, Řecka, Bulharska, Slovinska, Rakouska, Německa, Polska, Lotyšska a Estonska.

S mezinárodními partnery se Agora v rámci projektu setkali při plánování a hodnocení projektu na dvou mezinárodních událostech. V červnu 2021 se uskutečnilo první setkání partnerů v Římě, v červnu 2022 druhé setkání ve slovinském Novom mestě.

 

Pro více další domluvu na programu nás kontaktujte.