Školení zadávání evaluací 28. 11. 2023

Agora CE Vás srdečně zve na jednodenní školení s tématem Zadávání evaluací. Školení
proběhne v Praze, v zasedací místnosti Agory CE, Wenzigova 5.
Školení se koná v rámci projektu Profesionalizace a rozšíření působení v prioritních zemích
ZRS ČR: Posílení evaluačních a fundraisingových kapacit Agora CE. Projekt byl podpořen z
prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR ve
spolupráci s DEMAS – Asociací pro podporu demokracie a lidských práv.

OBSAH ŠKOLENÍ

Motto: „Každá evaluace je jen tak dobrá, jak dobré je její zadání.“
Cílová skupina: zadavatelé evaluací, kteří zadávají evaluace externím evaluátorům formou
veřejné zakázky. Kapacita školení je 8–12 účastníků.
Obsah školení: obsahově se školení opírá o Metodiku pro zadávání evaluací a hlouběji
rozvíjí modul 8 základního kurzu Evaluační minimum. Předchozí absolvování Evaluačního
minima je vhodné, ale není nutné.
Cílem školení je objasnit účastníkům úskalí zadávání evaluací externím dodavatelům
a vysvětlit jim, co vše je potřeba k tomu, aby evaluační projekt byl pro organizaci užitečný.

PŘED ŠKOLENÍM:

Jelikož si přejeme, aby pro Vás školení bylo co nejvíce přínosné, doporučujeme Vám
připravit si s sebou (nebo ještě lépe zaslat předem) svůj konkrétní případ, pro který
připravujete, či jste připravovali evaluaci.
To Vám umožní pracovat při školení společně s lektory na konkrétním příkladě, který může
být užitečný pro Vaši praxi. Je také vhodné, pokud dorazíte s dobrou znalostí intervence
(projektu, programu…), která má být evaluována, s představou účelu – proč má být evaluace
provedena a komu má především sloužit.

PŘIHLÁŠENÍ
Školení je pro přihlášené zdarma. Přihlásit se je možné prostřednictvím formuláře uvedeného
níže. Aby bylo možné školení upravit na míru konkrétním účastníkům, obsahuje formulář pár
otázek týkajících se Vaší zkušenosti se zadáváním evaluací ZDE.

V případě otázek se neváhejte obrátit na pořadatele:

KONTAKT NA POŘADATELE
Kristýna Fantová: kristyna.fantova@agorace.cz; 775 012 745

Přihlášky – Markéta Hlaváčková: marketahlavackova.jbc@gmail.com; 774 801 313

KONTAKT NA LEKTORY
Vladimír Kváča: vladimir.kvaca@gmail.com; 725 563 636
Daniel Svoboda: svoboda@czecheval.cz; 724 179 562

PROGRAM
Školení bude probíhat formou 4 výukových bloků po 90 minutách s přestávkami na
občerstvení.