Specialista participativního plánování

Agora CE o.p.s. je organizace, která se v ČR dlouhodobě věnuje participaci občanů, a také občanskému vzdělávání. Kromě českého prostředí má ve svých projektech dosah do balkánských zemí a na Kavkaz. Mezi typický obsah činností Agory patří zapojení veřejnosti do plánování rozvoje obcí, úprav jejich veřejných prostor, participativní rozpočtování atp.

Koho hledáme: 

Juniorního spolupracovníka/spolupracovnici pro participativní plánování na úrovni obcí v ČR

Jak by to vypadalo? Pod vedením zkušeného experta by ses podílel/a na přípravě, realizaci a vyhodnocování plánů participace. To zahrnuje přípravu nabídek pro obce, setkávání se zástupci obce, přípravu setkání pro veřejnost, facilitaci (moderování) takových setkání, facilitaci dílčích pracovních skupin, pořizování zápisů, zpracování zápisů, propagace setkání místními kanály. Také přípravu dotazníkových šetření, jejich realizaci a vyhodnocování, tváří v tvář (za pomoci tazatelů) nebo prostřednictvím digitálních nástrojů, tvorbu prezentací, psaní zpráv a článků.

 

Co požadujeme: 

 • VŠ vzdělání, max. poslední ročníky magisterského studia 
 • Vzdělání nebo studium se zaměřením na regionální rozvoj, urbanismus, strategické plánování, sociologii, politologii, veřejnou správu, teritoriální studia apod. 
 • Prezentační dovednosti
 • Analytické schopnosti
 • Schopnost komunikace v týmu
 • Schopnost dodržovat termíny
 • Ochotu občas pracovat i pozdě odpoledne nebo o víkendovém dni, kdy se někdy konají veřejná setkání (výměnou za náhradní volno)

Co je pro práci v Agoře výhodou

 • Základní znalost o fungování obcí (Zákon o obcích – např. působnost, fungování samospráv; témata/problémy/otázky spojené s fungováním obcí – např. revitalizace veřejných prostranství)
 • Kladný vztah k digitálním technologiím, ideálně znalost datově analytických softwarů

Co nabízíme:

 • Zajímavou a pestrou práci
 • Poloviční úvazek, flexibilní pracovní dobu
 • 15 – 20.000 Kč na poloviční úvazek v závislosti na zkušenostech
 • Zázemí kanceláře na Praze 2, ale i možnost práce z domova
 • Pracovní notebook
 • Příležitost, jak získat data pro diplomové či disertační práce
 • Příležitost nahlédnout do práce obcí a neziskové organizace
 • V Agoře iniciativě meze neklademe, takže je možné zapojit se i do jiných aktivit organizace, například zahraničních projektů (aktuálně v Moldavsku a Bosně a Hercegovině) 

 

Jak se nám ozvat: 

 • Do 30. září 2023 nám, prosím, pošlete životopis a motivační dopis na e-mail: vojtech.cerny@agorace.cz