- projekt kreativního učení a občanského vzdělávání, v němž třída pod patronátem umělců promění veřejný prostor v okolí školy -

Zájem mladých lidí o veřejné dění je dlouhodobě nízký. Politické strany ho nastartovat nedovedou, školy také ne. A tak jsme se rozhodli angažovat umění!

 

Hledáme umělkyně a umělce, kteří

  • jsou čerstvými absolventy nebo studenty posledních ročníků uměleckých škol
  • se nebojí vstoupit na půdu českých škol a postavit se před třicet lačnících, ale i znuděných hlav.
  • Jsou čerstvými absolventy nebo studenty posledních ročníků uměleckých škol
 • jsou v srdci uličníci.
 • ve své tvorbě reflektují současné společenské či ekologické problémy nebo se zabývají veřejným prostorem. 
 • chápou umění jako prostředek k porozumění světu a jako nenahraditelný způsob vyjádření vlastních pocitů, prožitků a myšlenek, který by měl být dostupný všem dětem bez rozdílu.
 • chtějí svou zkušenost a své dovednosti předávat dál a dokáží to dělat poutavě a srozumitelně.
 • berou studenty jako rovnocenného partnera. 
 • učení vnímají jako oboustranně obohacující a neustále se vyvíjející proces.
 • dokáží respektovat prostředí formálního vzdělávání – škol.

 

Jak to bude vypadat:

Budete spolupracovat s umělcem “seniorem”, který má zkušenost z předchozího projektu. K ruce vám bude lektor, který má bohaté zkušenosti z našich projektů, v nichž rozvíjíme demokratické kompetence u žáků a studentů. Všichni dohromady budete půl roku pracovat s jednou středoškolskou třídou.

S vaší třídou se nejprve seznámíte. Proberete, co si kdo představuje pod veřejným prostorem, k čemu a komu by měl sloužit a jak by měl vypadat. Potom si vyberete veřejný prostor v okolí školy, který chcete proměnit v hezčí, příjemnější a funkční místo. Vytvoříte vizi a vizualizaci. Sepíšete plán. A pustíte se do toho.
Začnete úklidem? Guerillovým vysázením květin? Nebo napřed zajdete na úřad a zeptáte se, proč je místo tak zanedbané a jak by radnice chtěla, aby vypadalo? Nebo uspořádáte čajový dýchánek a budete se na to ptát kolemjdoucích? To je na vás!

Cílem je provést třídu procesem proměny veřejného prostoru. A představit studentům jiný způsob přemýšlení (nejen) o veřejném prostoru a dát jim možnost vyzkoušet si během proměny různé umělecké techniky.

 
Co to přinese žákům a studentům?

 • Budou si více všímat svého okolí.
 • Vyzkouší si proces plánování, který je do značné míry univerzální pro všechny projekty.
 • Pustí se do komunikace s místním úřadem, zjistí, jakou má strukturu a na koho se s čím mohou obrátit.
 • Seznámí se s rozličnými způsoby úpravy veřejného prostoru.
 • A část z nich si vyzkouší. Jak ty manuální, jako úklid, sázení, sekání či natírání, tak umělecké, jako malování na zdi, tvorbu koncepce celého prostoru atp. 
 • Zjistí, že sami můžou něco změnit a že mají vliv na to, co se v jejich okolí děje.
 • Osvojí si kreativní a mezioborové myšlení, které si vyzkouší v praxi.

 

Časový harmonogram – umělci se se třídou setkají celkem šestkrát. 

 • Listopad: Workshop pro umělce a lektory
 • Prosinec: Seznámení třídy s projektem, lektory a umělcem
  • Leden: Výběr veřejného prostoru v okolí školy
  • Únor- březen: Diskuze nad budoucí podobou prostoru, vizualizace, plán a rozdělení práce
  • Duben: Přípravy proměny (nákup materiálu, návštěva úřadu)
  • Květen: Realizace proměny veřejného prostoru
 • Červen: Prezentace proměny veřejného prostoru, závěrečná reflexe

 

Odměna: 350,-/hodina

Rozsah práce: cca 15 hodin za měsíc, celkem 6 měsíců (90 hodin)

Místo práce: Praha a místo v dojezdové vzdálenosti hodinu od Prahy

 

Chcete se zapojit jako umělkyně či umělec junior? Pošlete CV a motivační dopis na tereza.konradova@agorace.cz