Facilitace pracovních jednání

Máme před sebou jednání pro deset, dvacet nebo sto lidí. Pokud má vést k nějakému výsledku potřebuje taková akce zkušené vedení. A dobré vedení potřebuje přesné definování účelu jednání a pečlivou přípravu. Využíváme různé metody, které se hodí pro různá témata a příležitosti. Vedli jsme jednání při přípravách strategických dokumentů, v rámci výzkumných projektů nebo různých konferencí. Podívejte se na několik ukázek

Příklady projektů

Ozvučná deska

Moderovali jsme setkání odborníků na rozvoj Prahy, která se rozhodl po vzoru Nizozemí pořádat primátor Hudeček. Skupiny složené z architektů, urbanistů, sociologů, ale i neziskových a zájmových organizací dávaly podklady pro řešení některých důležitých pražských témat. Bylo nám velkou ctí moci se podílet na tak důležitém díle, jakým bezesporu rozvoj hlavního města je.

FarmPath - vission building

Pro Českou zemědělskou univerzitu jsme v Plzeňském kraji realizovali několik workshopů, jejichž cílem bylo identifikovat ideální podobu budoucího vývoje v zemědělství z pohledu místních podnikatelů, veřejné správy i neziskového sektoru. Vzniklo tak několik vizí zemědělství, které byly univerzitou zpracovány z hlediska konceptu udržitelného rozvoje. V návaznosti na tento výstup jsme dále definovali spolu s účastníky kroky nutné k jejímu dosažení.

Creative cities - urban ideas bakery

„Metodu Kreativních měst vytvořila Britská rada. Tzv. Hra město budoucnosti je dvoudenním plánovacím workshopem postaveným na soupeření několika malých týmu v tom, kdo přinese pro město zajímavější inovaci. Tzv. Pekárna nápadů klade důraz na kooperaci celého týmu lidí, kteří se zaměřují na budoucí rozvoj města.
Jako jediní v ČR jsme vedli tzv. Pekárnu nápadů v Plzni – třídenní mezinárodní workshop se zaměřením na zlepšení podoby města. Cílem bylo nejen vygenerovat originální nápady pro kulturní život v Plzni, ale také přinést městu kandidujícímu na titul Evropské město kultury srovnávací výhodu v tomto náročném klání. Plzeň se nakonec opravdu Evropským hlavním městem kultury stala v roce 2014, možná i trochu díky našemu přispění:).“

World cafe

„S oblibou používáme tuto jednoduchou metodu facilitace, která pomáhá vést jednání v malé skupině, ale také v počtu několika desítek, nebo i stovek lidí. Metoda umožňuje osobní dialog s lidmi, kteří se navzájem obvykle nesetkávají. Její struktura odpovídá na ještě nezformulované názory, osobní postoje a zkušenosti. Cílem není za každou cenu dojít k jasným závěrům, cílům nebo plánům. Slouží spíše jako výměna názorů, rozšíření pohledů na téma.
World café jsme použili například v úvodní fázi přípravy Strategického rámce Česká republika 2030, při diskuzích o kulturních a kreativních průmyslech a při dalších příležitostech.“

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Vojtěcha Černého.

email: vojtech.cerny@agorace.cz