Facilitace pracovních jednání

Ať už jde o jednání při přípravě strategických dokumentů, jednání v rámci výzkumných projektů
nebo konferencí, Agora CE je spojovatelem, mediátorem, facilitátorem. Díky zkušenostem v
moderování diskuzí a jednání stran s různými (někdy i protichůdnými) zájmy dokážeme připravit
podmínky, díky nimž se zúčastněné strany snáz doberou výsledku.

Příklady metod

World cafe

Pomáháme vést jednání v malých i větších skupinách. Používáme metodu pro osobní dialog lidí, kteří se obvykle nesetkávají. Dobře totiž umožňuje sdělit si vzájemně postoje, názory,
zkušenosti, a to i dosud nezformulované.
Úspěšně jsme metodu použili např. při přípravě Strategického rámce Česká republika 2030, při diskuzích o kulturních a kreativních průmyslech atd.

Vision building

Pro ČZU jsme v Plzeňském kraji realizovali několik workshopů. Cílem bylo zjistit ideální cestu vývoje zemědělství z hlediska soukromého, státního i neziskového sektoru.
Přispěli jsme k zformování několika vizí pro zemědělství z hlediska udržitelnosti pro budoucnost.
ČZU následně data zpracovala a Agora CE společně s účastníky definovala kroky k dosažení vize.

Creative cities - urban ideas bakery

Kdo přinese pro město zajímavější inovaci?
Metodu Kreativních měst vytvořila Britská rada. Využíváme hru „Město budoucnosti“. To je dvoudenní plánovací workshop, jehož cílem je snaha týmů vymyslet pro město nejzajímavější inovaci.
Vedli jsme v Plzni jako jediní v ČR třídenní mezinárodní „Pekárnu nápadů“. Generovala originální nápady pro kulturní život v Plzni, a také nápady na konkurenční výhodu pro Plzeň v soutěži o titul Evropské město kultury. Titul město Plzeň roce 2014 opravdu získalo, možná právě díky námi uspořádané „Pekárně nápadů“.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Vojtěcha Černého.

email: vojtech.cerny@agorace.cz