Naše publikace


Metodika tvorby participativního rozpočtuTato metodika je určena těm, kteří potřebují jednoduchý a srozumitelný nástroj k přípravě participativního rozpočtu ve svém městě. Ať jste politik, aktivní občan, nebo úředník, najdete v ní praktický návod k tomu, jak participativní rozpočet připravit, jak ho realizovat a také na co si dát pozor při implementaci jeho výsledků.

Metodika participace, 2016

Obsahuje konkrétní nástroje, techniky a postupy vedení participačních procesů. Doufáme, že se stane nástrojem především pro úředníky a politiky, ale jistě ji využijí i nestátní organizace.

Analýza občanské participace v ČR, 2015

Analýza stavu participace vznikla v rámci projektu PAKT – participace, komunikace, transparentnost. Přináší nejen přehled stavu participace, ale i hlubší porozumění (ne)zájmu občanů o veřejné dění.

Standardy úspěšné občanské participace, 2015

Krátký dokument sjednocuje pojmy a definuje, co lze za efektivní a kvalitní participaci považovat.

Participativní rozpočet – příklady ze zahraničíParticipativní rozpočet umožňuje lidem spolurozhodovat o rozvoji a části rozpočtu své obce – navrhují, debatují, hlasují.
Ve světě to jde, půjde i u nás!

Participace – Jak přizvat občany ke spolupráci

Jak zapojit veřejnost? Přehledný manuál participace, který vám představí možnosti zapojení občanů, participačních metod i vhodných postupů.

V případě zájmu o tištěné vydání (kroužková vazba) nám napište na info@agorace.cz

  • Chuťovky pro starostky a starosty – Jak zapojit mladé lidi do života v obci (publikováno orgnizací EDUin, Agora se podílela na obsahu)Publikace vznikla ve spolupráci neziskových organizací spojených pod společnou hlavičkou platformy PROPOJME SE, která sdružuje organizace zabývající se vzděláváním mladých lidí k aktivnímu občanství. Publikace obsahuje ukázky jednotlivých projektů, které byly různými organizacemi včetně AGORA CE aplikovány v rámci ČR.