BE HEuRO - Přijď k volbám!

Úniková hra na téma rozpadu EU

Projekt je plně financován v rámci programu Erasmus+.

Touto akční formou chceme studenty motivovat k přemýšlení a debatování o Evropské unii, o jejích
výhodách i nevýhodách. Motivovat je k aktivnímu občanství, ke kterému patří i účast ve volbách.

Komu je projekt určen?

Projekt bude probíhat od ledna 2023 do dubna 2024 a skládá se ze tří částí, které na sebe navazují.

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti a studentky středních odborných škol, obchodních akademií a
středních odborných učilišť ve věku 17–18 let, kteří se stanou prvovoliči ve volbách do Evropského
parlamentu na jaře roku 2024 a kteří žijí v jednom z pro projekt vybraných euroregionů České
republiky (Praděd, Egrensis a Labe).

Co o nás řekli učitelé?

Jaké aktivity jsme si v projektu naplánovali?

Projekt bude probíhat od ledna 2023 do dubna 2024 a skládá se ze tří částí, které na sebe navazují.

 1. Workshopy na školách s tématikou únikové hry, Evropské unie a aktivního občanství. Na
  středních školách v Euroregionech Praděd, Labe a Egrensis proběhne na jaře a na podzim
  2023 celkem 12 workshopů v délce 2-3 vyučovací hodiny.
 2. Regionální setkání jako platforma pro propojení aktivních účastníků workshopů z řad
  studentů (25 z každého euroregionu) se zástupci regionální a místní politiky, experty na
  evropskou politiku a dalšími regionálními osobnostmi. Setkání budou jednodenní a v každém
  euroregionu proběhne jedno. Setkání se budou konat od února do dubna 2024.
 3. Tematická exkurze do Bruselu. Po volbách do Evropského parlamentu v květnu 2024 bude
  na webové platformě spuštěna kreativní soutěž ve sdílení zážitků a dojmů z vlastní účasti ve
  volbách. Pět autorů nejinspirativnějších příspěvků se bude moci vydat na exkurzi do Bruselu.

Všechny aktivity budou probíhat pod vedením zkušených lektorů a expertů společnosti Agora CE,
o.p.s.

Chcete zjistit více?

Kontaktujte: magda.podsednikova@agorace.cz, tel. 777 624 345