Další realizovaná studentská zastupitelstva

Ostrava-Jih 2019

Simulované zasedání zastupitelstva v největším ostravském obvodu zažilo 20 žáků z pěti místních základních škol. Účastníci v průběhu programu vytvořili čtyři vlastní politické strany - Možná bude líp 2019, BEVONA, Ostravo, bude líp 2019 a SPOLU 2019. Každá ze stran si vzala za své jedno z témat, které žáky v místě jejich bydliště nejvíc trápí a to rozpracovali do konkrétního návrhu. Na jednání proto mladí zastupitelé jednali např. o opravě silnic Moravská a Jaromíra Matušky, o instalaci podzemních kontejnerů, o zpřístupnění Svatého pramene v Bělském lese nebo o vybudování nového volnočasového hřiště. V průběhu programu s účastníky jejich nápady konzultovalo několik radních i zastupitelů, samotné jednání studentů pak vedl starosta Bc. Martin Bednářa a místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská.

Nymburk 2019

V průběhu dvoudenního programu Studentského simulovaného zastupitelstva se žáci základních škol Komenského, RAF a Tyršova dozvěděli o tom, co obnáší komunální politika a jak vypadá politická situace v Nymburce, navštívili také skutečné zasedání nymburských zastupitelů.

Studenti pojmenovali problémy a příležitosti k rozvoji města a některé z nich pak ve spolupráci s místními radními a zaměstnanci městského úřadu zpracovali do konkrétních návrhů. Žáci navrhli pořídit na vybraná místa ve městě více laviček a odpadkových košů, dále pak prořezat zeleň v ulici Komárno nebo revitalizovat skatepark. Zaobírali se také rekonstrukcí kruhového objezdu na křižovatce ulic Boleslavská a Zbožská nebo představili nové nápady pro realizaci Posvícení 2020.

Brno-Bystrc 2019

Studentské simulované zastupitelstvo v městské části Brno-Bystrc proběhlo ve dnech 16. a 17. října 2019. Zúčastnili se ho studenti z Gymnázia Brno-Bystrc GYBY, základních škol ZŠ Laštůvkova, ZŠ Vejrostova, ZŠ Heyrovského a soukromá základní školy Pramínek, o.p.s. – každá vyslala tým 5-6- studentů.
Studenti ve středu 16. října navštívili jednání zastupitelstva městské části, pod vedením Agory CE absolvovali workshop ve Společenském centru Bystrc a druhý den si za účasti několika zastupitelů a starosty městské části vyzkoušeli roli zastupitelů a společně s politiky městské řešili reálné i teoretické místní problémy a potřeby.

Nymburk 2018

Ve dnech 25. a 26. dubna proběhlo studentské simulované zastupitelstva města Nymburk. Aktivit se zúčastnilo dohromady 22 mladých lidí ve věku 13-16 let ze ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova.
Mezi hlavními tématy, které studenti pojmenovali jako problematické, se vyskytl stav bazénu, bezpečnost a upravenost prostoru nádraží, dále stav nemocnice, nebo dopravní situace, především v souvislosti s uzavřenou lávkou. Čeho si žáci naopak cení, je sportovní areál, pivovar, ostrov, hradby, poliklinika na sídlišti a Jezdecký klub Komárno.
Ve čtyřech nově „založených“ politických stranách (Žádná kleplá pepka, Ne, nebude hůř, Strana Modrých a Strana Nymburských filantropů) žáci vybrané problémy rozpracovali do konkrétních návrhů na změnu ve spolupráci s několika nymburskými zastupiteli. O svých návrzích pak jednali na vlastním studentském zastupitelstvu, které proběhlo v jednacím sále zastupitelstva v Obecním domě.

Roudnice 2018

V Roundici nad Labem Agora CE nejprve 7. března uspořádala workshop, kde se studenti místního gymnázia seznámili s fungováním komunální politiky a zúčastnili se zasedání místního zastupitelstva. O týden později se pak studenti sešli ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, kde se zúčastnili vlastního simulovaného zasedání, které vedli starosta města Vladimír Urban a místostarosta Ing. František Padělek.
Mladí „zastupitelé“ projednávali čtyři vlastní návrhy: vybudování čítárny/ studovny na půdě knihovny, vybudování nové sportovní haly, realizace rekreační zóny a vybudování skate parku a legální zdi pro graffity. V závěru zasedání se využili přítomnosti radních a formou interpelací se zajímali o problematiku parkování na sídlišti, rekonstrukci bazénu, umístění zrcadla na křižovatce ulic Okružní – Neklanova a další.

Jablonec nad Nisou 2016

Poté, co se studenti první den programu dozvěděli základní informace o komunální politice a zhlédli zasedání skutečného místního zastupitelstva, vytvořili vlastní simulované zastupitelstvo. To tvořili zástupci čtyř studentských politických stran - Strana Jabloneckého Rozvoje, Lepší zítřek, Jasno a KUS - Krátká úderná strana. Mladí zastupitelé projednali plán modernizace prostoru autobusového nádraží, přípravu záměrové studie zpřístupnění řeky Nisy u Tyršových sadů, projekt revitalizace městských lázní na multikulturní centrum a změnu vyhlášky o provozování sázkových her. V interpelacích se strany tázaly na řešení problémů s nepřizpůsobivými občany, na školství, parkování ve městě obecně i způsob parkování ve vznikajícím OC Central.

Kutná Hora 2016

Studenti z Gymnázia Jiřího Ortena se na začátku listopadu věnovali komunální politice. Nejprve navštívili jednání kutnohorských zastupitelů. Později si pak sami v reálném prostředí Rytířského vyzkoušeli předkládat návrhy a schvalovat usnesení, navrhovat řešení problémů.
Program navštívili členové místního zastupitelstva: starosta Kutné Hory Martin Starý a zastupitelé Ivo Šanc a Václav Veselý. Všichni tři fungovali jako poradci studentům, když debatovali nad reálnými problémy, které ve městě vidí.

Litoměřice 2016

Studenti z Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích se v zasedací místnosti městského úřadu zúčastnili simulovaného zastupitelstva, kde si před zraky osmi skutečných zastupitelů města a pod vedením místostarosty Václava Červína vyzkoušeli průběh řádného jednání.
Mladí „zastupitelé“ byli předem rozděleni do fiktivních politických stran a představili své návrhy usnesení. V diskuzi se pak snažili obhájit a prosadit jejich přijetí při hlasování. Jeden z návrhů se například týkal zřízení volnočasového centra pro mladé lidi a založení registru brigád, jiný instalace většího množství odpadků na tříděný odpad nebo rekonstrukce hřbitova, další změn souvisejících s dopravou atd. K tomu, aby mohli studenti v rolích zastupitelů vystupovat, zúčastnili se ve čtvrtek 8. prosince skutečného jednání, a den předem absolvovali teoretický workshop.

Liberec 2016

Studenti Jeronýmova gymnázia a Střední zdravotnické školy se zúčastnili dvoudenního programu simulovaného zastupitelstva. V rámci něj vytvořili několik fiktivních politických stran a vybrali témata, kterými se jejich strany budou zabývat.
Strana RUM! (Rozhodně umíme mluvit) předložila návrh na zrušení spádovosti základních škol, strana DSPMSANZ (Demokratická strana pro menšinovou společnost a nový začátek) chtěla prosadit vybudování ženského azylového domu v Liberci. Sociální téma zvolila i strana Světlejší zítřky, která přišla s návrhem odkoupit pozemky v okolí Papírové ulice a postavit na nich komunitní centrum pro sociálně potřebné. Hnutí pro lepší Liberec otevřelo téma o trasování linek městské hromadné dopravy. Reagovali tak na nespokojenost některých obyvatel s dopravní obslužností v okrajových čtvrtích.

Jičín 2015

V rámci přípravy na simulační hru komunální politiky, v níž studenti Lepařova gymnázia Jičín usedli do křesel jičínských zastupitelů, všech 13 účastníků pracovalo na identifikaci témat důležitých pro Jičín, která dále při simulaci jičínského zastupitelstva využívali a z pozice zastupitelů je řešili.
Nejpalčivějšími problémy, které studenti zpracovali do konkrétních později projednávaných návrhů, se ukázaly: revitalizace lesoparku Čeřovka, rekonstrukce a částečný přesun autobusového nádraží a zbudování kulturního centra ve zrekonstruované budově kasáren.

Třinec 2015

Vedení simulovaného zasedání studentů z třineckého gymnázia se ujal místostarosta Ivo Kaleta, se studenty přišla diskutovat i starostka města Věra Palkovská. Studenti sami v průběhu programu vytipovali témata, kterým se na zasedání věnovali. Zaměřili se na možnosti využití stezky v Tyře tak, aby po ní mohli jezdit i cyklisté, nebo na spravedlivější financování sportovních aktivit z městských dotací. Věnovali se také návrhu na lepší propagaci muzea třeba interaktivními výstavami nebo možnosti využití prostoru u třineckého gymnázia jako místa k setkávání.

Kutná Hora 2015

V rámci projektu simulace komunální politiky si studenti kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena vyzkoušeli role městských zastupitelů. Vytvořili tři fiktivní politické strany, Vize, Kompromis a LSD. Jejich představitelé pak na zasedání zastupitelstva předkládali návrhy na usnesení, které se týkaly například městské hromadné dopravy v centru Kutné Hory, vylepšení stávajícího hlavního vlakového nádraží či vytvoření hot-spotů.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Pavlu Bednárikovou, koordinátorku programů studentského simulovaného zastupitelstva.

tel.: (+420) 261 222 914
email: pavla.bednarikova@agorace.cz