Další reference

MČ Praha 10 – tvorba Strategie pro veřejné prostory

Společně měníme Prahu 10 – tvorba Strategie pro veřejné prostory (realizace 2009 – 2010)

Tento strategický dokument je v poměrech ČR vskutku jedinečnou snahou stanovit jasná pravidla pro přeměnu veřejných prostor v městském prostředí. Strategii jsme připravili společně s Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 10, Ústavem pro ekopolitiku o.p.s. a Partnerstvím o.p.s. Během náročného dvouletého projektu jsme organizovali veřejná setkání pro obyvatele Prahy 10, kulaté stoly pro odbornou veřejnost, připravili Metodiku pro zapojování veřejnosti v MČ Praha 10 a brožuru o projektu Společně měníme Prahu 10. Strategie byla schválena Zastupitelstvem MČ Praha 10 na jaře roku 2010.

Níže si můžete prohlédnout Metodiku zapojení veřejnosti a Strategii pro veřejné prostory v plné verzi pdf.

MČ Praha 9 - Úpravy ulice a veřejného prostranství

Úpravy ulice a veřejného prostranství (pilotní projekt) – MČ Praha 9 (2009)

Pilotní projekt zapojení veřejnosti do úprav Jablonecké ulice a veřejného prostranství mezi Jabloneckou a Měřickou. V roce 2009 nabídla Praha 9 za asistence Agory CE obyvatelům žijícím v okolí Jablonecké ulice na Proseku možnost vstoupit do diskuse o budoucím vzhledu této ulice. Jednalo se o pilotní projekt v prostředí sídliště a v jeho rámci bylo uskutečněno dotazníkové šetření, velké veřejné setkání a společné setkávání pracovních skupin, které společně s přizvaným projektantem vytvořili finální návrh podoby této části Proseka.

MČ Praha 2 - Úprava vnitrobloku

Úprava vnitrobloku – MČ Praha 2 (2003)

Úprava vnitrobloku v Ječné ulici a okolí kostela sv. Štěpána na území Prahy 2 byla prvním projektem, na němž jsme spolupracovali se soukromým donorem. Firma Philip Morris se rozhodla zlepšit svou image v místě svého sídla. Jejím sponzorským záměrem bylo regenerovat některou z dosud zašlých částí města. Agora se podílela na spolupráci s městskou částí a na oslovení občanů Prahy 2. Konečná úprava okolí kostela sv. Štěpána v centru Prahy je jedním z viditelných výsledků naší činnosti.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Ivanu Bursíkovou.

tel.: (+420) 261 222 914
email: ivana.bursikova@agorace.cz