Debaty ve firmách

Debatování formou britské parlamentní diskuse je prostředek k vyjasnění názorů, rychlému a účinnému prodebatování nějakého problému, poznání názorů a postojů týmu či skupiny. Tato forma se osvědčila v Nizozemí, odkud jsme model do Čech přenesli, jak v pro mládež, tak také v debatách pro dospělé. Je využívána a oblíbena ve firmách i v různých institucích.

Nabízíme workshop Debatování ve firemním prostředí

Interaktivní 3 až 4 hodinový workshop je určen manažerům malých i větších týmů, rozebírá výhody a omezení debatování ve firmě a představí různé formáty debat vhodných pro firemní prostředí.

Workshop se dále bude věnovat otázkám, jak správně reagovat na protivníky, jak argumentovat a jak řadit argumenty, jak přemýšlet o argumentech oponenta a jak oponentovi naslouchat. Účastníci si debatní formáty vyzkouší.

Technické parametry:

Firemní koordinátor semináře

12 – 20 účastníků

3 – 4h

Místo konání (nejčastěji přímo v prostorách firmy)

Proč debatovat?

Využít potenciál jednotlivých členů týmu, využít potenciál různých týmů (reprezentujících např. různé regionální pobočky)

Motivovat zaměstnance, získat zpětnou vazbu, zlepšit procesy

Rozvíjet lidské zdroje

Efektivně implementovat korporátní rozhodnutí – se znalostí překážek

Oživit pravidelná setkání se zaměstnanci

O čem debatovat?

Záleží na tom, čeho chceme debatou dosáhnout:

Posílit osobní vazby v týmu a schopnost spolupráce

Získat co nejvíce různých názorů, argumentů a postojů k danému problému/firemnímu rozhodnutí

Získat přehled o možných překážkách implementace určitého řešení

Kdy debatovat?

Na začátku meetingu: co nejvíce různých názorů, argumentů a postojů k danému problému/firemnímu rozhodnutí

Uprostřed meetingu: Výběr mezi dvěma variantami

Na konci meetingu (po představení určitého rozhodnutí): Přehled o možných překážkách implementace rozhodnutí

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti nás kontaktujte.