Diskutováním ke kritickému myšlení

Projekt Diskutováním ke kritickému myšlení je spolufináncován Evropským sborem solidarity a díky němu mohla skupina mladých lektorů Agory v roce 2021 realizovat projekt, který vycházel z jejich zkušeností a pomohl mladým lidem z Ústeckého kraje rozvinout znalosti a dovednosti v tom, jak kriticky pracovat s informacemi a jak si vytvořit a obhájit svůj názor, čímž u účastníků přispěl také k rozvoji větší tolerance a respektu vůči druhým lidem a jejich názorům.

Do projektu se zapojilo postupně sedm lektorů, kteří projekt realizovali: Pavla Bednáriková, Kristýna Zinková, Marie Hamerová, Matyáš Borovský, Jan Ruml, Štěpán Svoboda a Jitka Vlčinská.

Textem se prolínají fotografie dokumentující projekt – příklad seminářů ve školách a zejména největší diskusní setkání.

Kontext projektu:

Mladí lidé v dnešní rychlé době k vyhledávání informací a komunikaci využívají internet, kde jsou čím dál častěji šíří hoaxy, fake news, polopravdy a neověřené informace. Současně je trendem místo celého článku nebo zprávy přečíst jen jejich titulek a lidé tím získají pocit, že jsou o věci informováni. A na základě právě takových zkratkovitých a kusých informací si pak mladí lidé tvoří názory, čím dál častěji radikální a rasistické vůči jiným názorovým skupinám. Tvoří si předsudky, neumějí být tolerantní k druhým lidem ani jejich názorům. Dnešní mladí lidé neumí k informacím přistupovat kriticky, neumí a nechce číst, neumí si vytvořit svůj názor na základě podložených informací a neumí ani smysluplně formulovat svoje myšlenky.

Hlavní výzvy a cíle projektu:

  1. Zabránit rozvoji předsudků, nesnášenlivosti, xenofobie a rasismu vůči druhým lidem i jejich názorům.

Předsudky a další projevy nesnášenlivosti nebo nenávisti jsou často způsobeny bezmyšlenkovitým přebíráním informací a neznalostí témat. Studenti se proto v rámci projektu naučí nejprve o problému zjistit informace, podívat se na něj z více stran a naučí se správně vyjádřit svůj názor. Budou k tomu mít příležitost na programech ve školách, kde si cvičně vyzkouší argumentovat v několika debatách na různá kontroverzní témata a kde se budou se muset zamyslet nad argumenty pro i proti, ale hlavně na debatním setkání, kde takových debat proběhne několik.

  1. Naučit mladé lidi kriticky pracovat s informacemi.

Je potřeba umět se zorientovat v množství informací, které denně proudí prostřednictvím sociálních sítí a internetu. Účastníci programů se proto na workshopech ve školách naučí rozpoznávat zdroje informací, vyhledávat je a kriticky s nimi pracovat. Dozví se také o problému dezinformací, haoxů a mediální manipulace. Tyto informace jim předají lektoři – členové realizačního týmu – a potom v rámci programu studenty nechají všechno vyzkoušet v praxi, když studenti dostanou k dispozici různé zdroje informací, ze kterých budou čerpat své argumenty do cvičných debat. Stejným způsobem se pak budou připravovat na diskuse na debatním setkání.

  1. Naučit mladé lidi vytvořit si a obhájit svůj názor.

Je důležité umět si vytvořit názor na základě podložených informací. Účastníci programů se proto naučí formulovat argumenty, které podpoří jejich názor, a naučí se názor vyjádřit a obhájit v diskusi. Na základě informací, které si studenti pod vedením lektorů na programech zjistí, budou muset formulovat svoje názory a myšleny do argumentů, aby je mohli použít v debatách – ať už na workshopech ve školách nebo pak na debatním setkání.

Realizace projektu:

V roce 2020 začaly probíhat přípravné aktivity projektu – vzdělávání týmu lektorů a  plánování aktivit, nicméně vzdělávací aktivity realizované pro studenty v Ústeckém kraji musely být kvůli pandemii Covid-19 přesunuty na později.

Na podzim 2021 se postupně uskutečnilo pět seminářů pro studenty:

5.10. Gymnázium Litoměřice

13.10. Obchodní akademie Ústí nad Labem

20.10. Gymnázium Teplice

3.11. Gymnázium Chomutov

8.11. Gymnázium Ústí nad Labem

Projekt vyvrcholil uspořádáním debatního setkání dne 19.11. v Ústí nad Labem, které lektoři připravili pro studenty ze všech pěti škol, aby trénovali dovednosti nabyté na seminářích také na debatním setkání, kde soutěžní formou diskutovali na množství aktuálních kontroverzních témat.

Fotografie z realizace projektu:

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Moniku Durajovou, koordinátorku vzdělávacích projektů.