Jarní škola aktivního občanství

Průběh jarní školy

Na začátku dubna 2022 jsme pak uspořádali v Praze navazující jarní školu aktivního občanství, které se zúčastnilo 19 mladých lidí napříč českými regiony. Cílem jarní školy bylo ukázat, jak rozjet občanský projekt, inspirovat se a pobavit s dalšími mladými lidmi, kteří již aktivní jsou. Na jarní školu jako hosté, mentoři a lektoři přijali pozvání: Markéta Červinková, Jakub Čech, Natálie Schejbalová, Štěpán Svoboda, Cyril Vacek, Sára Buryšová, Markéta Hlaváčková a Tereza Karousová.

Fotogalerie

Zde se můžete podívat na fotografie pořízené během Jarní školy aktivního občanství

Projekty studentů

Předsudky

V týmu projektu Předsudky se setkali studenti, kteří si na vlastní kůži zažili, jaké to je, když vás někdo soudí na základě jedné vlastnosti jako je: barva kůže, národnost, gender, sexualita aj.

Jejich cílem je tyto předsudky bořit prostřednictvím instagramového profilu: https://www.instagram.com/predsudky/

Studenti sobě

Smyslem tohoto projektu je vytvoření prostoru pro studenty, kteří chtějí něco měnit, ať už ve škole, ve městě nebo na světě. Hlavní myšlenka je ta, že neexistuje žádná platforma, kde by si studenti mohli napříč republikou předávat informace o svých projektech a sdílet své zkušenosti. Tato platforma by mohla existovat např. na sociálních sítích.

Jdeme do toho POHLAVnĚ

VSkupinu studentů v projektu jdeme do toho pohlav(n)ě pojila negativní zkušenost se sexuální výchovou na školách. Proto se rozhodli napsat projekt, který má za cíl vzdělat základnu školitelů, kteří by jezdili do škol a nabízeli kvalitní formu sexuální výchovy. Projekt by se zaměřoval především na studenty psychologie a sexuologie. Do budoucna by se rádi spojili např. s neziskovou organizací Konsent.

GymLabe

Projekt GymLabe se zaměřuje na přeměnu lokálního veřejného prostoru. Konkrétně se jedná o vybudování workoutového hřiště pro mladé a venkovního hřiště pro seniory.

Rádi by svůj projekt podali do Participativního rozpočtu, který Ústí nad Labem vyhlásilo.

Podpora projektů: Na kafe s babi / Na pivo s dědou

V ČR již existuje spousta občanských projektů, spousty jsou jich ale orientované pouze na metropole a jiná velká města. Proto se tým projektu podpory Na kafe s babi / Na pivo s dědou rozhodli, že raději podpoří již existující projekt a rozšíří ho do míst svých bydlišť.

Kontaktujte: ondrej.rybon@agorace.cz

Jarní škola aktivního občanství

Číslo grantové dohody: 2021-1-CZ01-KA154-YOU-000035570