Moderování veřejných setkání

Některé problémy a témata vyžadují veřejnou diskuzi. Agora je místem, kde je možné o věcech veřejných jednat s ostatními občany. Připravujeme proto debaty takovým způsobem, abychom na nich probrali to podstatné, objasnili povahu a příčiny problémů a zároveň všem umožnili co nejaktivnější zapojení. Pořádáme různé typy veřejných debat; panelové debaty, diskuze u kulatých stolů, předvolební debaty atp.  V případě, že  máte téma, které byste rádi prodiskutovali, zašlete nám své podměty a my Vám pomůžeme debatu realizovat.

Příklady projektů

Návrh změny územního plánu v lokalitě Vidoule – panelová debata

debata se týkala celoměstsky významných změn územního plánu, konkrétně lokality v Praze 5 – Na Vidouli, území přírodního parku, ve kterém vlastníci a jejich zástupci plánují své rozvojové aktivity. Stovky lidí naplnily přednáškovou aulu jinonické budovy Univerzity Karlovy. Setkání mělo charakter veřejné debaty, ve které se mohli přítomní občané seznámit se záměry a rolí klíčových aktérů v procesu změny územního plánu. Na otázky občanů tak odpovídali zástupci radnice městské části, magistrátu, státní správy a zástupci vlastníků pozemků.

Doprava na Spořilově – diskuze nad plánem

Život na Spořilově výrazně negativně ovlivňuje doprava na pražském okruhu. Veřejná diskuze o možných řešeních této situace přilákala kolem 90 lidí. Kromě diskuze s odpovědným radním hl. m. Prahy jsme občanům během dvouhodinového setkání představili také kontext všech uvažovaných řešení a moderovali diskusi s odborníky o detailech těchto řešení. Důraz jsme kladli na přípravu setkání tak, aby bylo konstruktivní a nenarušili ho ti, kteří často mají pocit, že hovoří jménem většiny. Proto jsme se předběžně sešli s místními spolky i aktivními jednotlivci. Jejich zapojení do přípravy celého jednání bylo pro úspěch setkání velmi důležité.

Projednání územní studie Bubny Zátory – prezentace studie a veřejná diskuze

Bubny jakou jeden z rozsáhlých brownfieldů v centru Prahy si vyžaduje koncepční řešení budoucí zástavby, která naváže na městský charakter městské části Praha 7. Optimální cestou je vytvoření závazné územní studie. Nad touto územní studií jsme debatovali spolu s odbornou i laickou veřejností. Do panelu, který odpovídal na otázky veřejnosti, jsme přizvali zástupce vlastníka a developera, zpracovatele studie, odborníky na dopravu a radní Prahy i městské části. V inspirativním prostředí ARCHIPu se tak mohli lidé dozvědět, jak by měla vypadat celá městská čtvrť.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Vojtěcha Černého.

email: vojtech.cerny@agorace.cz