Podpora v konfliktních situacích

Radnicím i investorům poskytujeme podporu ve složitých či potenciálně konfliktních situacích. Zjišťujeme nálady a postoje veřejnosti a diskutujeme s ní o tom, jaká má očekávání, za jakých podmínek je ochotna podpořit daný projekt, co jsou její požadavky atp. Jsme nestranným moderátorem procesu.

Příklady projektů

Mediace

Facilitativní mediace je vhodná pro řešení sporů týkajících se sousedského soužití, sporů ve firmách a institucích, konfliktů v rodině atp. Jedná se o prověřený, neformální proces pro řešení sporů a konfliktů, při kterém prostředník – mediátor, pomáhá stranám v konfliktu se vzájemně slyšet, pochopit a najít řešení dané situace. Mediace poskytuje strukturu pro obtížné rozhovory, je důvěrná a pomáhá vyjasňovat nedorozumění. Dohoda, která vzniká při mediaci, zohledňuje nejdůležitější potřeby a zájmy všech stran konfliktu, vyjasňuje nedorozumění, a proto výrazně snižuje napětí i v možném dalším konfliktu…. Na mediátory se vztahuje pravidlo mlčenlivosti.

Háje

Developer dostal od městské části podmínku projednat plánovanou zástavbu pozemku u metra Háje s veřejností a obrátil se proto na nás. Nejprve jsme provedli detailní průzkum mezi širokou veřejností z řad místních obyvatel. Výsledky jsme představili na výstavě v plenéru, kde zástupci developera diskutovali s veřejností. Získali jsme relevantní názory veřejnosti, které byl developer z velké části ochoten akceptovat a následně zapracovat do navrhovaného projektu zástavby.

Belárie

Cílem developera bylo zkultivovat nevyužívané zpustlé území, které je obydleno problematickými osobami. Podíleli jsme se na zjišťování názorů veřejnosti na možnou výstavbu, kultivaci, parkové úpravy, zprůchodnění území atd. Veřejnost s výstavbou nesouhlasila a developer výsledek projednání přijal.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti nás kontaktujte.