Eventy

Průběh eventů

Na začátku projektu proběhly individuální konzultace s 15 mladými lidmi, v rámci kterých s námi tito aktivní občané sdíleli svůj příběh a motivátory/bariéry jejich cesty za postojem k aktivnímu občanství. Na základě toho byla vytvořena struktura a program pro 20 skupinových diskuzí a workshopů. Program cílil na různorodé skupiny mladých lidí ve věku 13 až 19 (resp. 26) let. Jednalo se zejména o školní kolektivy napříč ČR, ale také na oddíly mládeže, dětské domovy a dobrovolné skupiny mladých občanů. Jednotlivých programů se zúčastnili mladí lidé z různých socioekonomických podmínek, z různě velkých měst, ale také z vesnic a také znevýhodněných regionů (pohraničí, vnitřní periferie apod.).

Nejdříve jsme uspořádali zkušební diskusi a workshop v Praze a pak jsme od března až do konce září 2022 navštívili Velkou Losenici, Černovice, Sněžné, Polničku, Batelov, Hradec Králové, Mladou Boleslav, Turnov, Liberec, Šlapanice, Děčín, Jemnici, Prachatice, Havířov, Rudíkov, Prahu v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, Olomouc a České Budějovice.

Cílem bylo aktivitou “zasáhnout” 300 účastníků. To se povedlo o 50 % překonat, a nakonec se focus groups a workshopů zúčastnilo cca 450 mladých občanů.

Program focus groups a workshopů

  • Moderovaná diskuze s účastníky nad tématem občanské participace, aktivismu, občanské společnosti
  • Interaktivní představení rozdílů mezi demokratickým a nedemokratickým vládnutím
  • Seznámení s nástroji aktivního občana
  • Jak propagovat občanské projekty
  • Projektová práce na vlastním občanském projektu
  • Reflexe a diskuze nad tématem ideálního online nástroje pro participaci mladých lidí

Fotogalerie

Zde se můžete podívat na fotografie pořízené během našich eventů.

Chcete o projektu více informací?

Kontaktujte: ondrej.rybon@agorace.cz

Číslo grantové dohody: 2021-1-CZ01-KA154-YOU-000035570