Podpořte kraj

Soutěž studentská Agora funguje už 15 let a celkem se do ní zapojilo více než 10 tisíc studentů. Myslíme si totiž, že debatovat, kriticky uvažovat a formulovat názor by měl umět úplně každý. Z grantových prostředků jsme schopni každý rok účast v projektu zajistit jen několika školám. Staňte se partnery naší soutěže a dejte šanci studentům Vašeho kraje. 

Podpořte kraj – 160.000 Kč

Za tuto částku jsme schopni proškolit až 200 žáků v pěti školách. Debatní týmy těchto škol se zúčastní krajského semifinále, jedna postoupí do samotného finále. V rámci realizace partnerství Vám nabízíme:

  • Prezentaci Vaší organizace na školení ve školách
  • Umístění stánku na krajském a celorepublikovém finále
  • Spolutvorbu debatovaných témat pro krajské kolo a celorepublikové finále
  • Představitel Vaší organizace/firmy se může zúčastnit krajského kola a finále jako host, který ze své pozice komentuje debatní klání.
  • Umístění Vašeho loga na webu projektu a ve všech propagačních materiálech
  • Prezentaci loga partnera, základní informace o partnerovi, poděkování partnerovi na webových stránkách, na Facebookových stránkách a Facebookových stránkách dílčích projektů.

Možnost odečitatelnosti z daní
Agora CE  je nevládní neziskovou organizací, která spadá do subjektů, kterým je možné poskytnout dar odečitatelný z daní v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.(§ 15 odst. 1). Existuje tedy možnost odečtení hodnoty daru ze základu daně fyzické osoby v případě, že souhrnná hodnota darů za zdaňovací období přesáhne 2 % ze základu daně. Podporu Studentské Agory je tak možné nejen podpořit prospěšný a kvalitní program a získat výhody a služby spojené s tímto sponzoringem, ale také snížit si základ daně.

Pro více informací navštivte stránky projektu Studentská Agora.

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Koho podpoříte?

Podpořte školu

Další možnosti partnerství

Naši partneři

Naši příznivci

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Pavlu Bednárikovou.

tel.: (+420) 261 222 914 
email: pavla.bednarikova@agorace.cz