Základní informace ke komunální politice

Komunální politika začíná hned před našimi dveřmi – a to v pravém slova smyslu. Protože chodníky, které používáme, ulice, po kterých jezdíme, parky, odvoz odpadu nebo provoz fotbalového hřiště, to všechno patří k úkolům komunální sféry. Proto je komunální politika důležitá pro každého občana v každém věku.

Tato brožura, má především mladé čtenáře a čtenářky, seznámit s fungováním komunální politiky v České republice. Má pomoci pochopit struktury a procesy komunální politiky a je určena všem, kteří mají zájem o rozhodovací proces ve svém městě. jsou v ní obsaženy informace o tom, jak funguje politická struktura ve městě, jak se volí zastupitelé, jaké úkoly má starosta či starostka města, jaké kompetence má obec a odkud dostává peníze, aby mohla své úkoly plnit. A hlavně: jakými způsoby se na vytváření komunální politiky mohou podílet občané.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Pavlu Bednárikovou, koordinátorku projektu Studentské simulované zastupitelstvo.

tel.: (+420) 261 222 914
email: pavla.bednarikova@agorace.cz