Studenti tvoří město

Studenti tvoří město – participativní rozpočet a nápady školáků je projekt, který zvyšuje mezi mladými lidmi povědomí o fungování samosprávy a o participativním rozpočtu. Skrze ten se studenti a žáci mohou efektivně zapojit do rozhodování na místní úrovni.

Během čtyřhodinového programu uskutečněného na vybraných školách představíme studentům principy participativní demokracie a participativní rozpočet jako takový. Pak budou studenti ve skupinách nebo individuálně vytvářet své vlastní nápady, které mohou podat a tím svým vlastním přičiněním vyřešit něco, co je trápí. S tvořením nápadů jim budu pomáhat povolaní zástupci města/obce. V poslední části projektu proběhne tzv. strukturovaný dialog mezi studenty a politickým vedením obce/města, kdy studenti představí své nápady a také mohou diskutovat  o aktuálním dění nebo o čemkoliv, co považují za důležité.

Projekt byl realizován v období mezi 2020-2023 v rámci programu Erasmus+.

Podílej se je již ukončený projekt participativního rozpočtu mládeže, který probíhal v roce 2018 a jeho cílem bylo větší zapojení mladých lidí do činnosti obcí.