Posílit tvorbu transparentních rozpočtů v moldavských obcích a motivovat jejich mladé a dospělé občany, aby se v tomto procesu stali aktivními. To je cílem projektu: „Transparentnější a inkluzivnější rozpočtování v Moldavsku: zapojení aktivních a mladých občanů ve třech obcích do tvorby rozpočtu a přenos zkušeností do ostatních moldavských obcí“.
Agora CE spolu s moldavskou partnerskou organizací IDIS pomůže mladým lidem ze tří obcí (Ialoveni, Straseni a Budesti) více se zapojit do sestavování rozpočtu na místní úrovni. Tyto tři obce zrealizují proces participativního rozpočtování a místní mladí lidé se naučí nejen, jak se zapojit, ale budou vytvářet i své vlastní návrhy na rozvoj města. Obce se zároveň stanou příklady dobré praxe v zapojení mládeže do veřejného rozhodování o rozpočtových otázkách.
Projekt rovněž podpoří transparentnost a občanskou kontrolu nad rozpočtovým řízením těchto obcí. Místní neformální lídři budou poučeni o způsobech zapojení do rozpočtových procesů a budou se aktivně podílet na kontrole rozpočtu své obce na příští rok. O své znalosti se podělí také se svými spoluobčany prostřednictvím informačních kampaní, aby byli občané lépe informováni o
rozpočtových postupech ve své obci.
A konečně se v rámci projektu další moldavské obce, místní aktivisté a zájemci o demokratické inovace dozví o výhodách zapojení mládeže do participativního rozpočtu a budou připraveni tento
proces realizovat. Ve všech třech zúčastněných obcích bude vyhodnoceno zapojení mládeže do participativního rozpočtu a bude provedena analýza participativního rozpočtování v celém
Moldavsku. Příklady dobré praxe ze tří obcí budou představeny zástupcům dalších moldavských obcí na závěrečné konferenci a školení.

 

Projekt je podpořen z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR.