Profesionalizace a rozšíření působení v prioritních zemích ZRS ČR: Posílení evaluačních a fundraisingových kapacit Agora CE 

Záměrem projektu je vytvořit víceletou strategii působení Agory CE v zahraničí na základě předchozí externí evaluace a tím přispět k systematičtější, cílenější a kvalitnější realizaci zahraniční rozvojové spolupráce. V souladu s tímto záměrem jsou tři cíle projektu:

  1. Zpracovat evaluaci dosavadního působení Agora CE a partnerů v Gruzii, Moldavsku a Bosně a Hercegovině.
  2. Vytvořit strategii působení Agory CE v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro příštích 5 let a zahájit přípravu nových projektů.
  3. Rozvinout znalosti a dovednosti zaměstnanců Agory v evaluaci a designu nových projektů. Výstupy projektu a vzdělávání budeme sdílet s ostatními aktéry zahraniční rozvojové spolupráce. Na projektu spolupracují dlouholetí partneři Agory CE v cílových zemích.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Evaluační                zpráva

Workshop – Fundraising

Workshop –                  Evaluace

Key strategy recommendations