Neformální občanské vzdělávání

Agora CE se dlouhodobě věnuje občanskému vzdělávání mládeže. Realizuje projekty a programy, které žáky a studenty učí, jak funguje politika a jak být angažovaným občanem, nebo které posilují vyjadřovací schopnosti či práci s informacemi.

  • Studentské simulované zastupitelstvo je program, který mladým lidem přibližuje fungování komunální politiky.
  • Studentská Agora je debatní soutěž pro středoškolské studenty, která vytváří prostor pro debaty na aktuální společenská témata a kultivuje české debatní prostředí.
  • Podílej se je projekt participativního rozpočtu mládeže, jehož cílem je větší zapojení mladých lidí do činnosti obcí.
  • Workshopy a semináře, které Agora připravuje, se věnují demokracii, politice, představují možnosti zapojení občanů do společnosti, učí kritickému myšlení nebo práci s informacemi. Máte zájem o vzdělávací program na míru? Neváhejte nás kontaktovat.