Studentská simulace komunální politiky

Představte si, že žáci dostanou možnost zasednout na místa zastupitelů své obce. Co budou chtít změnit a vylepšit? Zvládnou o tom vůbec debatovat a najdou nějakou shodu? Zvládnou jednací řád a přítomnost médií i veřejnosti?

 

Pro žáky základních a středních škol nabízíme projekt simulace komunální politiky, během kterého si studenti vyzkouší roli zastupitelů a společně s politiky svého města řeší reálné místní problémy.

FOTOREPORTÁŽE 2015: JičínKutná HoraPraha 11TurnovTřinec 

FOTOREPORTÁŽE 2016: Liberec Kutná Hora

FOTOREPORTÁŽE 2018: Nymburk

Z MÉDIÍ o STUDENTSKÉ SIMULACI ZASTUPITELSTVA 2015
Jičín (Dobré zprávy z Českého rájeMoje JičínskoMÚ JičínJičínský deník),
Kutná Hora (Kutnohorské listyObzory KutnohorskaČeský rozhlas),
Praha 11 (Pražský patriotPražský deník),
Třinec (Frýdecko-místecký a třinecký deníkMÚ TřinecRegionální TV Třinec)

Z MÉDIÍ o STUDENTSKÉ SIMULACI ZASTUPITELSTVA 2016
Liberec (Regionální TV RTM+Gymnázium a SOŠPg JeronýmovaČRo – severLiberec.cz )
Jablonec nad Nisou (Regionální TV RTM+Jablonecký deníkMěsto JablonecNaše Jablonecko)

Z MÉDIÍ o STUDENTSKÉ SIMULACI ZASTUPITELSTVA 2018

Roudnice nad Labem (Litoměřický deníkE-litomerice),

Program trvá dva až tři dny, při nichž si studenti nejprve ujasní pozici komunální politiky v demokratickém systému ČR a utřídí si možnosti, jak se občané mohou podílet na řešení lokálních problémů. Nedílnou součástí projektu je pak návštěva skutečného jednání zastupitelstva, které následně studenti společně s lektory zhodnotí. Následuje rozdělení studentů do jednotlivých fiktivních politických stran a jejich příprava návrhů a dotazů na jednání simulovaného studentského zastupitelstva. V této fázi je důležitá spolupráce s místními zastupiteli, kteří studentům pomáhají s kvalitní a smysluplnou formulací konkrétních návrhů.

Samotné jednání studentského simulovaného zastupitelstva kopíruje v co největší míře jednání zastupitelstva daného města, a proto se jej po dohodě s místní radnicí snažíme uskutečnit v prostorách, kde skutečné zastupitelstvo jedná. V ideálním případě se vedení zasedání zastupitelstva ujme starosta či místostarosta dané obce, což studentům zprostředkuje nejen neobvyklý zážitek, ale i možnost navázat přímý kontakt s politickými představiteli obce, kde žijí či studují.

Cílem projektu je zvýšit zájem studentů o komunální politiku a problémy jejich města. Reálná zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří, se pozitivně promítá do většího odhodlání a motivace mladých lidí zapojovat se do skutečného dění a rozhodování v obci.

Svým zaměřením projekt simulace komunální politiky nejen rozvíjí občanské kompetence studentů, ale i navazuje na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a interaktivní formou naplňuje některé očekávané výstupy v rámci vzdělávací oblasti Občan ve státě (v rámci vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ).

Pokud Vás projekt zaujal, stáhněte si pdf LETÁK a neváhejte se nám ozvat pro bližší info o možnostech uspořádání simulace i u vás!

Koordinátor: Tomáš Bazala,

tomas.bazala@agorace.cz

721 105 956