Participační projekty

Cílem participačních projektů je zapojit do plánování veřejného prostoru a rozhodování o něm více lidí (zastupitelé, občané, pracovníci radnice, nevládní organizace) a dosáhnout maximálně efektivních výsledků. Místní samosprávě je jejich prostřednictvím umožněno přizvat občany k účasti na rozhodovacím procesu ještě předtím, než sama předloží vlastní návrhy.

Agora CE při své práci vychází z osvědčeného sedmikrokového participačního modelu, který je podrobně popsán v sekci „Model projektu“.

Čím se projekty zabývají?

(podrobněji viz menu vpravo „Příklady participačních projektů“)

  • strategické plánování
  • plánování vzhledu veřejných prostranství
  • efektivní komunikace s občany
  • komunitní plánování sociálních služeb
  • kontroverzní investice nebo výstavba
  • regenerace sídlišť a obytných zón
  • děti, mládež, volný čas a školství
  • řešení dalších aktuálních problémů…

PAKT – Participace, Komunikace, Transparentnost


Cílem projektu je oslovit co nejvíce zástupců veřejné správy na všech úrovních (obecní, krajské i republikové) a motivovat je k tomu, že budou občany aktivně zapojovat do rozhodování. Tento závazek bude realizován formou podpisu jasného a stručného dokumentu – PAKTu.
Zároveň byly v rámci projektu na základě široké diskuze vypracovány dva podpůrné dokumenty pro veřejnou správu – Metodika Standardy participace (stahujte ZDE), které napomohou orientaci v dané problematice.

Více info na www.paktparticipace.cz

Projekt PAKT iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CECpKPPartnerství Zelený kruh), jejichž dlouholetým cílem je podporovat zapojování občanů do správy věcí veřejných. Inspiroval se mimo jiné britským Compactem, ale i obdobnými dokumenty v dalších zemích.
Partneři projektu vytvoří širokou koalici organizací zabývajících se participací. Členové koalice budou lobbovat ve veřejné správě za prosazení PAKTu a zároveň budou aktivizovat veřejnost participačními projekty. PAKT využívá zkušeností a podpory norského partnera, neziskové organizace IdéBanken.
Participace je v České republice vnímána spíše jako prostředek, ale my chceme participaci etablovat jako téma samo o sobě.

Chcete se zapojit jako jednotlivec, neziskovka nebo obec? Ozvěte se nám!