PAKT – Participace, Komunikace, Transparentnost


Cílem projektu je oslovit co nejvíce zástupců veřejné správy na všech úrovních (obecní, krajské i republikové) a motivovat je k tomu, že budou občany aktivně zapojovat do rozhodování. Tento závazek bude realizován formou podpisu jasného a stručného dokumentu – PAKTu.
Zároveň byly v rámci projektu na základě široké diskuze vypracovány dva podpůrné dokumenty pro veřejnou správu – Metodika Standardy participace (stahujte ZDE), které napomohou orientaci v dané problematice.

Více info na www.paktparticipace.cz

Projekt PAKT iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CECpKPPartnerství Zelený kruh), jejichž dlouholetým cílem je podporovat zapojování občanů do správy věcí veřejných. Inspiroval se mimo jiné britským Compactem, ale i obdobnými dokumenty v dalších zemích.
Partneři projektu vytvoří širokou koalici organizací zabývajících se participací. Členové koalice budou lobbovat ve veřejné správě za prosazení PAKTu a zároveň budou aktivizovat veřejnost participačními projekty. PAKT využívá zkušeností a podpory norského partnera, neziskové organizace IdéBanken.
Participace je v České republice vnímána spíše jako prostředek, ale my chceme participaci etablovat jako téma samo o sobě.

Chcete se zapojit jako jednotlivec, neziskovka nebo obec? Ozvěte se nám!
František Havlín, tel: 603 838 775, e-mail: frantisek.havlin@agora-ce.cz