Participativní rozpočet

Jak funguje „participativní rozpočet“?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Lidé mohou sami vymyslet a rozhodnout, co se má v místě jejich bydliště za obecní peníze vylepšit.

Participativní rozpočet - infografikaChcete znát postup podrobněji, nebo si prohlédnout konkrétní postup některého z měst, kde se participativní rozpočet realizuje?

Více na www.participativni-rozpocet.cz

Pomáháme realizovat participativní rozpočet

Na konkrétních městech chceme předvést, že je tento ve světě oblíbený nástroj vhodný i pro české prostředí. Věříme, že tak vytvoříme příklady dobré praxe občanské participace a ukážeme cestu ke spolupráci s místními obyvateli i dalším českým radnicím.

Chcete také participativní rozpočet u vás?

Chtěli byste participativní rozpočet i ve vaší obci a potřebujete se poradit, kde a jak začít?
Čtěte: Nabídka – Participativní rozpočet pro obce

Nebo se nám rovnou ozvěte!

Vojtěch Černý, koordinátor Participativního rozpočtu Agora CE

mobil: 608 128 006
e-mail: vojtech.cerny@agora-ce.cz

Projekt podpory radnic při zavádění participativního rozpočtu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz