Efektivní komunikace s občany

Vytvoření systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14 (realizace v roce 2011)

Městská část Praha 14 se rozhodla aktivně implementovat postupy místní Agendy 21 do chodu svého úřadu. Aktivity, které jsme pro MČ Praha 14 hodlá realizovali, pomohly k začlenění vybraných segmentů dobré správy věcí veřejných (good governance) do chodu MČ Praha 14 a jejího úřadu, a to zejména v rovině komunikace a zapojování obyvatel do veřejného rozhodování a posilování komunitního plánování v této části Prahy. Zároveň tyto aktivity vytvořily předpoklady pro zavádění metod strategického plánování a řízení.

Na konci roku 2010 jsme byli MČ Praha 14 vybráni jako dodavatel služeb souvisejících s vytvořením a zavedením „Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14”.

Celý proces tvorby a zavedení „Systému“ lze rozdělit do čtyř základních etap:

  • Analýza situace v MČ Praha 14, která vycházela ze série analytických prací (analýza dokumentů upravujících vnitřní a vnější komunikaci – EN ISO 9001:2009, realizace focus groups se zaměstnanci ÚMČ Praha 14, analýza webu MČ Praha 14 apod.). Výstupem byla zpráva, kterou má k dispozici ÚMČ Praha 14.
  • Tvorba „Systému“ spočívala zejména ve společné práci Agory CE a pracovní skupiny, která v MČ Praha 14 vznikla. Členy pracovní skupiny byli jak volení představitelé MČ Praha 14, tak vedoucí pracovníci jednotlivých odborů ÚMČ Praha 14.
  • Testování a zavádění „Systému“ znamená nejen oficiální přijetí „Systému“ volenými orgány Prahy 14, ale také jeho praktické „odzkoušení“ formou několika realizovaných pilotních akcí. Součástí zavedení „Systému“ bylo rovněž proškolení pracovníků ÚMČ i volených představitelů Prahy 14.
  • Doladění a monitoring celého „Systému“ v sobě obsahuje konečné úpravy s ohledem na výsledky předchozích fází a také přípravu metodiky monitoringu „Systému“.

Výsledným dokumentem je samotný „Systém“, který je k dispozici ke stažení zde Praha 14 – systém (275.8kB). Soubor je zabezpečený, v případě zájmu o další podklady nás kontaktujte.

Moravská Třebová (2002-3)

Dostupné a srozumitelné informace jsou základním předpokladem fungujícího vztahu mezi radnicí a občany. Jedním z vedlejších výstupů téměř všech našich projektů je zlepšení komunikace a dostupnosti informací o dění ve městě.

Unikátní projekt jsme připravili pro město Moravská Třebová. V rámci reformy veřejné správy město uvažovalo o vytvoření občanského informačního centra (OIC), kde by na jednom místě byly občanům dostupné veškeré informace i pomoc při vyřizování běžných administrativních záležitostí. Odborně se přípravy OIC účastnili experti z partnerského města Vlaardingen v Nizozemí. V názorovém pru`zkumu lidé vybírali činnosti a služby, které by měly být v OIC poskytovány. I když se jednalo o značně specifické téma, vrátilo se téměř 500 vyplněných dotazníku. Na veřejném setkání pak byl vytvořen kompletní seznam úkolů, které by občanské informační centrum mělo plnit. Za místo budoucího sídlo OIC byla vybrána budova bývalé střední školy, která právě procházela rekonstrukcí. Na veřejném setkání proto občané navrhovali i dispoziční úpravy prostoru občanského informačního centra.