Regenerace sídlišť a obytných zón

  • Klášterec nad Ohří (2000)

Mnoho měst i obcí řeší v posledních letech problémy občanských protestů proti výstavbám nebo investicím různého typu na území města. Pro město samotné je téměř vždy obtížné problém vyřešit tak, aby všechny strany souhlasily se zvoleným řešením. V takovýchto případech se velmi osvědčuje role nezávislého moderátora (facilitátora) celého procesu. V této pozici byla Agora při realizaci projektu v Klášterci nad Ohří.

Hlavním impulsem pro realizaci projektu byly protesty obyvatel proti stavbě supermarketu na jednom z místních sídlišť. Radnice se tedy rozhodla na přesně stanovenou dobu veškeré aktivity v této oblasti zastavit a dát prostor diskusi s lidmi a jejich názorům. K tématu supermarket a obchod se postupně přidala doprava, čistota města, bezpečnost a budoucnost areálu staré porcelánky. Projekt byl výjimečný z hlediska obrovského zájmu obyvatel o všechny jeho části – dotazníková šetření, veřejná setkání i o samotnou práci v pracovních skupinách. Neméně zajímavé byly i jeho výsledky. Zastupitelstvo sice vzalo názory obyvatel na vědomí, ale navzdory přání občanů zastupitelé rozhodli o demolici areálu staré porcelánky i o výstavbě supermarketu. Pro podobné projekty tedy platí jedno zásadní pravidlo: v případě, že hlavním důvodem projektu je nějaké kontroverzní téma, musí být radnice připravena respektovat výsledky podobného procesu i tehdy, když nebudou odpovídat jejím původním záměrům. Jinak ten, kdo za projektem stojí, riskuje ztrátu tváře i důvěry občanů.