Probíhající participační projekty

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce.
V roce 2015 pomůžeme třem obcím se zavedením participativního rozpočtu tak, abychom ukázali, že je tento ve světě oblíbený nástroj vhodný i pro české prostředí. Věříme, že tak ukážeme cestu ke spolupráci s místními obyvateli i dalším českým radnicím a vytvoříme příklady dobré praxe občanské participace při rozhodování na obecní úrovni.

PAKT – participace komunikace transparentnost

Cílem projektu PAKT je oslovit zástupce veřejné správy na všech úrovních (obecní, krajské i republikové) amotivovat je k tomu, že budou občany aktivně zapojovat do rozhodování.
Tento závazek bude realizován formou podpisu jasného a stručného dokumentu – PAKTu.