QuaPro – Podpora participace ve venkovských obastech

Zamýšlíte se nad tím, jak posílit AKTIVNÍ PŘÍSTUP OBČANŮ k rozhodování, jak zlepšit spolupráci mezi vedením obcí, úředníky a aktivními občany?

Nabízíme ke stažení podklady pro specifický VZDĚLÁVACÍ KURZ nejen pro MAS, který vám to usnadní:

stahujte a studujte na www.quapro.eu

Kurz jsme vytvořili a otestovali ve spolupráci s MAS Broumovsko+ a dalšími partnery v Evropě. Naší snahou bylo vytvořit takový vzdělávací kurz, který umožní jeho účastníkům čelit současným výzvám spojeným s životem na venkově, jež jsou společné pro mnoho evropských zemí. Domníváme se, že prostřednictvím zvýšení participace a občanské angažovanosti je možné posílit ty aspekty života na venkově, které jsou hlavní motivací pro to, aby zůstal atraktivním místem k životu a zastavil se tak evropsky sílící trend jeho vylidňování.

Projekt podpořila Evropská komise v rámci programu podpory celoživotního vzdělávání Gruntvig na podnět osmi organizací z pěti členských států. Spolu s kolegy z dalších čtyř evropských zemí jsme se spojili, abychom společně vyvinuli a otestovali nový vzdělávací přístup specificky pro obyvatele venkovských oblastí. Tvorba a testování kurzu proběhlo v Německu, Česku a Bulharsku a následně jsme náš přístup adaptovali společně s kolegy v Portugalsku a Estonsku.