Studenti v regionech diskutují se zastupiteli

Jak si v roli zastupitelů města poradí mladí lidé, studenti středních škol nebo žáci vyšších ročníků základních škol? Jaká je ve městech zajímají témata? Co je trápí za problémy? A jak by je oni sami navrhovali řešit? To vše jsme se dozvěděli v rámci projektu „Studenti v regionech diskutují se zastupiteli“. A co je důležitější, dozvěděli se to v několika městech i místní zastupitelé, kteří se v rámci projektu se studenty setkali.

Projekt spolufinancovaný programem Evropské unie Erasmus+ byl realizován od srpna 2019 do července 2022. Celkem se do něj zapojilo více než 540 mladých lidí ve věku 13 – 19 let ze středních a základních škol v několika krajů ČR. V roli lektorů se projektu zúčastnilo 16 osob ve věku 18 – 30 let. Poslední skupinou zapojenou do projektu byly osoby s rozhodovací pravomocí, kterých se zúčastnilo více než 55.

Cíle projektu:

  • Rozvinout znalosti a dovedností středoškolských studentů a žáků vyšších ročníků základních škol v oblasti praktického fungování politiky na místní úrovni.
  • Rozvinout schopnosti mladých lidí kultivovaně vyjadřovat svůj názor a diskutovat o něm a jak získávat informace o reálné situaci nebo problému v obci.
  • Zprostředkovat dialog mezi osobami s rozhodovací pravomocí v cílových městech a studenty proto, aby zastupitelé zjistili informace o tom, jaký je pohled mladých občanů města na reálné situace nebo problémy v jejich okolí

Realizované aktivity:

Mladí účastníci své znalosti, dovednosti a postoje rozvíjeli v rámci dvoudenního programu, který probíhal následovně:

V první den programu byli účastníci seznámeni s projektem, byla realizována vstupní evaluace, proběhla aktivita s diskusí diskuse o vztahu k demokracii a roli jednotlivce v demokratické společnosti, účastníci byli prostřednictvím několika aktivit seznámeni s informacemi o fungování institucí v komunální politice a možnostmi zapojení občana, dále dostali základy metod sociologických průzkumů, proběhla diskuse o konkrétních situacích a problémech v jejich městě a měli možnost zhodnotit dosavadní část programu, popř. ovlivnit podobu budoucího dne pomocí evaluace. Dále pak studenti navštívili skutečné jednání zastupitelstva města, popř. jej zhlédli ze záznamu, pokud zasedání neprobíhalo ve vhodném termínu.

Druhý den program probíhal v prostorách městského úřadu či v jiných vhodných reprezentativních prostorách. Po úvodní reflexi včerejšího zasedání zastupitelstva města se účastníci rozdělili do čtyř či více fiktivních politických stran, které si dle vlastních preferencí vybrali problémy či témata týkající se jejich města. Vždy jeden nápad zpracovali do podrobného návrhu usnesení, druhý připravili do podoby interpelace vedení města. Skupiny si za podpory lektorů a zástupců města podrobně prodiskutovali jednotlivé problémy a připravily vlastní strategie k jejich řešení. Následně dostaly jednotlivé strany prostor seznámit se připravovanými návrhy ostatních stran tak, aby si mohli naplánovat vlastní stanovisko i dotazy na své kolegy. V závěrečné části programu – simulovaném zasedání zastupitelstva, byli studenti v roli zastupitelů. Prezentovali své návrhy, diskutovali o nich a hlasovali, následně předkládali své interpelace přítomným zástupcům města. Toto zasedání vedl někdo z představitelů města. Na závěr programu byl věnován čas reflexi.

Výstupy projektu:

V rámci projektu vznikly metodické a vzdělávací materiály, které mohou dále využít učitelé či jiní vzdělavatelé. Tyto materiály jsou dostupné zde.

O tom jaká byla hlavní témata a problémy, které zajímaly mladé lidi v rámci projektu, se dočtete v závěrečné tiskové zprávě dostupné zde. Podrobnější informace o výstupech z jednotlivých programů jsou dostupné v souhrnném dokumentu zde.

Napsali o projektu a o programu: SPŠ v Čáslavi, média v Čáslavi, gymnázium Žatec, Ústecký kraj, gymnázium Litoměřice, město Úpice, ZŠ v České Skalici, média Frýdek-Místek, gymnázium a obchodní akademie Sedlčany, SPŠ a OA Kladno, gymnázium Ústí nad Orlicí, město Ústí nad Orlicí, gymnázium Slaný, SŠ podnikání Vysoké Mýto, gymnázium Vrchlabí, ZŠ Demlova Jihlava, město Český Brod.

V případě, že vás program zaujal a stáli byste o to, aby ho Agora CE realizovala také pro mladé lidi ve vašem městě či škole, podívejte se na nabídku a kontakty na stránce věnované programu Studentského simulovaného zastupitelstva.

Realizovaná studentská zastupitelstva:

Liberec

24.10. a 26.-27.11. 2019

V Liberci se program uskutečnil pro studenty z libereckého Gymnázia Jeronýmova. Moc děkujeme za aktivní účast studentům. Za podporu v rámci projektu "Studenti v regionech diskutují se zastupiteli" děkujeme programu Evropské unie Erasmus+. Za spolupráci vedení Libereckého kraje a Gymnáziu Jeronýmova.

Čáslav

13.-14.12.2022

Program byl realizován pro studenty VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Studenti byli zapálení a pan starosta, místostarosta a tajemník zase inspirativní. Ideální kombinace. Mimo jiné jsme se od mladých místních a také přespolních, kteří zde dojíždějí do školy, dozvěděli, co jim v Čáslavi chybí. 🤔
Studenti ve městě postrádají např. místo, kde by se mohli setkávat, studovat, pobavit se, něco tvořit, inspirovat se nebo třeba jen počkat na spoj do místa, kde žijí. Zástupci samosprávy však naznačili, že již nějakou variantu takového komunitního centra promýšlejí. Někteří by zase ocenili víceúčelovou sportovní halu. U tohoto nápadu měli studenti možnost poznat, jak to může být nákladný a vlastně i z hlediska územního plánování záludný plán. Nápadů a myšlenek bylo spoustu. Sami zástupci Čáslavi přiznávali, že jim takový dialog s mladými občany chyběl a chtějí v něm do budoucna pokračovat.
Akce proběhla v rámci projektu Studenti v regionech diskutují se zastupiteli, který je spolufinancován programem Evropské unie Erasmus+.

Žatec

19.-20.4.2022

19.-20.4.2022 jsme realizovali program studentské simulované zastupitelstvo pro dvě třídy gymnázia v Žatci. Studenti se dozvěděli, jak v Žatci funguje politika na komunální úrovni. Vytvořili několik vlastních politických stran, která se každá věnovala jednomu tématu. Strany se jmenovaly: Zástupci sportu dětí a mládeže, Kulturní organizace, Síla žateckého lidu, Žatec plus, Nestranní ekologové, Koalice kultu kultury, Spolu pro veřejnost. Své nápady pak studenti diskutovali také se starostkou města Zdeňkou Hamousovou.

Bakov nad Jizerou I.

6.-7.6.2022

V Bakově nad Jizerou se 6.-7.6. uskutečnil program hned pro dvě třídy místní základní školy. S každou třídou v prvním dni samostatně pracovali dva lektoři, stejně tak žáci samostatně v malých skupinách pracovali na vlastních návrzích na zlepšení města. Starosta Radim Šimáně a další zastupitelé spolupracovali postupně s oběma skupinami žáků a v závěrečné části programu pan starosta předsedal simulovanému zasedání, na kterém se sešly obě skupiny žáků ke společnému jednání. Na zasedání se věnovali těmto tématům: zvýšení podpory sportovních klubových aktivit v Sokolovně, rekonstrukce kina v Bakově nad Jizerou, realizace hřiště s umělým povrchem v areálu bakovského fotbalového hřiště, rekonstrukce akce „výsadba stromů“, uspořádání Streetfood/hudebního festivalu a navýšení podpory na kulturní akce v Bakově nad Jizerou.

Bakov nad Jizerou II.

6.-7.6.2022

V Bakově nad Jizerou se 6.-7.6. uskutečnil program hned pro dvě třídy místní základní školy. S každou třídou v prvním dni samostatně pracovali dva lektoři, stejně tak žáci samostatně v malých skupinách pracovali na vlastních návrzích na zlepšení města. Starosta Radim Šimáně a další zastupitelé spolupracovali postupně s oběma skupinami žáků a v závěrečné části programu pan starosta předsedal simulovanému zasedání, na kterém se sešly obě skupiny žáků ke společnému jednání. Na zasedání se věnovali těmto tématům: zvýšení podpory sportovních klubových aktivit v Sokolovně, rekonstrukce kina v Bakově nad Jizerou, realizace hřiště s umělým povrchem v areálu bakovského fotbalového hřiště, rekonstrukce akce „výsadba stromů“, uspořádání Streetfood/hudebního festivalu a navýšení podpory na kulturní akce v Bakově nad Jizerou.

Vrchlabí

8.-9.6.2022

Ve dvou dnech 8.-9. června se studenti Krkonošského gymnázia z Vrchlabí věnovali tématu komunální politiky. K podrobnému rozpracování si různé nově založené politické strany vybraly místně specifická témata: strana KLOBOUK: Návrh na zlepšení prostředí na autobusovém nádraží, strana Zelené děti: Návrh na rekonstrukci městského parku, strana Za deparatizaci Kačáku: Návrh na vytvoření a realizaci projektu revitalizace rybníku Kačák, Strana rovnosti silnic a občanů: Návrh na podání žádosti o vybudování semaforu na přechodu u gymnázia, strana Stavební blok: Návrh na rekonstrukce konkrétních nevyužívaných staveb, projekt startovacích bytů. Studenti své návrhy diskutovali se dvěma zastupiteli města Vrchlabí.

Slaný

25.-26.5.2022

Simulace se ve Slaném uskutečnila pro studenty místního gymnázia. Opět se ve druhém dni programu studenti setkali se čtyřmi zástupci města, se kterými diskutovali tato témata: Revitalizace veřejného prostoru ve městě, úprava autobusových zastávek ve městě, frekvence meziměstské autobusové dopravy, opatření pro snížení kriminality v problémových městských oblastech. Jejich simulovanému zastupitelstvu pak v sále kulturního zařízení MC Grand předsedal pan místostarosta Radek Vondráček.

Vysoké Mýto

31.5.-1.6.2022

31.5.-1.6. se konal program simulovaného zastupitelstva pro studenty Střední školy podnikání z Vysokého Mýta. Témata, která studenti diskutovali při simulovaném zastupitelstvu konaném ve společenském sále M-klubu, byla různorodá. Strana Modernizace českého autobusového nádraží (MČAN) se zaměřila na úpravy kolem místního nádraží. Strana Lepší budoucnost pro lidi (LBPL) se zasazovala o více sezení na autobusových a vlakových zastávkách. Strana EKObordel (EKOb) si za své téma vytyčila řešení problému nepořádku ve městě. Strana AADA se zaměřila na bezpečnost města. Hnutí NE diskutovalo téma stavby sportovního střediska. A konečně strana Nekorektní Evropa! (NE) se věnovala zabezpečení sídliště a ochraně lidu.

Hostinné

2.-3.6.2022

Ve dnech 2.-3. června se uskutečnilo studentské simulované zastupitelstvo pro žáky základní školy v Hostinném. Kromě toho, že se žáci dozvěděli mnohé o tématu komunální politiky, měli možnost diskutovat o tématech, která pro ně osobně byla ve městě nejdůležitější. Zástupci města s žáky pracovali na podrobných návrzích pro následující témata: rozšíření kamerového systému v Hostinném, odkoupení prostoru pro restauraci, umístění recyklačních košů, výstavba basketbalového hřiště, rozšíření a zlepšení městské policie v Hostinném.

Kladno

18.-19.5.2022

Ve čtvrtek a pátek 18.-19.5. se pak uskutečnila simulace zastupitelstva v Kladně, kde se jí zúčastnili studenti SPŠ stavební a Obchodní akademie. Studenti se ve dvoudenním programu dozvěděli, jak funguje komunální politika a také si na vlastní roli vyzkoušeli roli zastupitelů města, spolupracovali na programu také se zastupitelem města Lukášem Hanesem.

Ústí nad Orlicí I.

23.-24.5.2022

V Ústí nad Orlicí se postupně uskutečnily dvě simulace. Od 23. do 24. května se konal program pro jednu třídu studentů z místního gymnázia. Druhý den se k nim přidali také čtyři zástupci vedení města nebo městského úřadu, se kterými studenti konzultovali své nápady na zlepšení v Ústí. Zajímavá témata a problémy, které studenti identifikovali, byly následující: bezpečnost ve městě, podchody, nakládání s odpady, zájem o více akcí ve městě, nepořádek v parcích, prostor pro trávení volného času, více zeleně či infrastruktura. Studenti se v rámci programu věnovali např. tématům větší bezpečnosti pro ženy a občany ve městě, Simulovanému zastupitelstvu studentů v úterý předsedal pan místostarosta Pavel Svatoš.

Ústí nad Orlicí II.

V Ústí nad Orlicí se pak 24.-25.5. simulace ještě pro druhou třídu místního gymnázia. Studenti se věnovali ve svých návrzích tématům: zvelebení města, revitalizace parku, zavedení košů na třídění odpadků ve městě a změna územního plánu pro výstavbu bytů. Ke skupině studentů se druhý den přidali čtyři zastupitelé a jejich simulovanému zastupitelstvu pak ve středu předsedal pan místostarosta Jiří Preclík.

Česká Skalice

10.-11.5.2022

10.-11.5. byla simulačka v České Skalici, kde naši lektoři pracovali s žáky druhého stupně základní školy a se čtyřmi zastupiteli města, mj. s paní místostarostkou Gabrielovou Jiránkovou. K řešení si místní žáci vybrali např. dostavbu cyklostezek, vytvoření multifunkčního volnočasového centra, zlepšení dopravní situace na několika místech ve městě, pořízení více kamer a navýšení počtu strážníků, vybudování nových veřejných toalet nebo zajištění občerstvovacích automatů do budovy základní školy.

Frýdek-Místek

10.-11.5.2022

Programu simulovaného zastupitelstva se ve Frýdku-Místku zúčastnili žáci tří místních základních škol – Scio školy, ŽŠ Jana Čapka a ŽŠ Pionýrů. Témata, která žáci ve městě identifikovali jako důležitá, byla např.: doprava, sport, životní prostředí, rekonstrukce, eokologie ve městě, málo laviček, bezdomovci. Své nápady mladí lidé z Frýdku-Místku diskutovali se zástupci města paní Ubíkovou a panem Jelínkem.

Sedlčany

16.-17.5.2022

Ve dnech 16.-17.5. se uskutečnila simulačka v Sedlčanech pro studenty místního gymnázia. Zastupitelé - studenti - se ve svých návrzích věnovali těmto tématům: odkup a zpevnění povrchu parkoviště za gymnáziem, zlepšení školní jídelny, stavba koupaliště, problém dotěrného vodního ptactva, využití areálu Doliny, rekonstrukce sokolovny a vybudování nového zábavního parku a centra ve městě.

Ústí nad Labem

26.-27.4.2022

26.-27.4.2022 se uskutečnilo studentské simulované zastupitelstvo pro studenty Obchodní akademie v Ústí nad Labem. Studenti se na ní potkali a spolupracovali s pěti zastupiteli Ústeckého kraje, se kterými rozpracovávali několik témat, jejichž rozvoj v kraji by studenti rádi podpořili: bezpečnost, sport, kultura a životní prostředí.

Litoměřice

4.-5.5.2022

4.-5.5. Studenti litoměřického gymnázia na programu spolupracovali s pěti zástupci města, jejich studentskému zasedání předsedal pan starosta. Mladí lidé v Litoměřicích za nejpalčivější témata k řešení považují otázky dostupného bydlení, parkování a bezpečnosti na přechodech.

Úpice

9.-10.5.2022

9.-10.5. jsme lektorovali simulačku v Úpici, zúčastnili se jí studenti třetího ročníků úpického Městského gymnázia. Studenti ocenili, že mohli své nápady zkonzultovat také se starostou města Petrem Hronem, který také vedl studentské zasedání zastupitelstva v městském sále v Úpici. Studenti se na zasedání zabývali tématem rekonstrukce divadla, posílení bezpečnosti, např. pomocí navýšení počtu strážníků a kamer, vybudování nových autobusových zastávek a nápady na vylepšení studijních podmínek na Městském gymnáziu.

Jihlava

14.15.6.2022

V Jihlavě se 14.-15.6. uskutečnil program pro žáky Jihlavské základní školy Demlova. Mladí lidé měli možnost dozvědět se o tom, jak funguje komunální politika nejen u nich ve městě. V rámci programu vzniklo šest nových studentských politických stran s názvy: Benefity státní svobody (BSS), Strana vzdělanosti a spravedlnosti (SVS), Udržujeme nádraží zdravé (UNZ), Strana pěti stromů (SPS), Nech to bej (NVM), MAHAMA. Tyto stran pak své nápady a názory diskutovali s několika zastupiteli města a také s primátorkou města paní Karolínou Koubovou.

Český Brod I.

10.3. a 15.-16.6.2022

V Českém Brodě se nejprve 10.3. uskutečnil jednodenní program pro žáky místní ZŠ Tyršova, na který pak navázali dvoudenním programem 15.-16.5. Žáci pracovali samostatně na workshopech i na svých návrzích, v poslední části simulovaného zastupitelstva se setkali kromě zástupců města také se svými vrstevníky ze druhé školy ve městě – ZŠ Žitomířská. Na závěrečném zasedání simulovaného zastupitelstva se žáci věnovali těmto tématům: preventivní programy pro školy a veřejnost, zpřístupnění a renovace veřejných míst, nábor, bezpečnostních složek, kamerové systémy, výstavba bezpečnostních kamer, náborové příspěvky pro nové policisty, zahájení projektu na výstavbu centra pro drogově závislé, demolice budovy v areálu ZZN, koupě pozemku pro cyklostezku, vytvoření projektu cyklostezky, vybudování koupaliště či bazénu, vybudování chodníku a přechodu, zabezpečení ulice Žižkova – realizace nového přechodu, renovace přechodu z Komenského ulice, umístění nových lamp, nákup auta pro technické služby, realizace motivačního plánu na třídění odpadu pro občany.

Český Brod

11.3. a 15.-16.6.2022

Pro druhou školu se v Českém Brodě uskutečnil druhý samostatný jednodenní program 11.3. Tentokrát se jednalo o žáky ZŠ Žitomířská. Na tento program pak navázali dvoudenním programem 15.-16.5. Žáci pracovali samostatně na workshopech i na svých návrzích, v poslední části simulovaného zastupitelstva se setkali kromě zástupců města také se svými vrstevníky ze druhé školy ve městě – ZŠ Tyršova. Na závěrečném zasedání simulovaného zastupitelstva se žáci věnovali těmto tématům: preventivní programy pro školy a veřejnost, zpřístupnění a renovace veřejných míst, nábor, bezpečnostních složek, kamerové systémy, výstavba bezpečnostních kamer, náborové příspěvky pro nové policisty, zahájení projektu na výstavbu centra pro drogově závislé, demolice budovy v areálu ZZN, koupě pozemku pro cyklostezku, vytvoření projektu cyklostezky, vybudování koupaliště či bazénu, vybudování chodníku a přechodu, zabezpečení ulice Žižkova – realizace nového přechodu, renovace přechodu z Komenského ulice, umístění nových lamp, nákup auta pro technické služby, realizace motivačního plánu na třídění odpadu pro občany.

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Moniku Durajovou, koordinátorku vzdělávání.