Veřejné debaty

Při své práci neustále pociťujeme, jak palčivě u nás chybí přirozené způsoby diskuse o důležitých otázkách. Rádi bychom oživili strnulou formu diskusí – tolik příznačnou pro české prostředí, kdy vždy na jedné straně sedí více či méně nudně hovořící hosté a na straně druhé mlčící publikum. Snažíme se hledat a prosazovat nové a zajímavé formy diskusí, které by přilákaly zejména mladé diskutující. Proto jsme v posledních letech uspořádali několik desítek veřejných debat .

Z cyklu Komu dát hlas?

Podobu debat se snažíme přizpůsobit  potřebám tématu.  Nejčastěji debatu řídí dvojice moderátorů. Na začátku  dostávají prostor panelisté. Jde o lidi problémem přímo  zasažené, experty na téma či osoby, do jejichž  rozhodovacích pravomocí téma spadá.
V následné diskusi  je dán prostor publiku jak pro dotazy, tak především pro  diskusní příspěvky. Pravidlem je neodbíhání od hlavní linie diskuse. Očekává se, že příspěvek bude navazovat na předchozí řečené. Prostor je dán každému, kdo projeví zájem. Debata často končí shrnutím z úst „nezávislého pozorovatele“.

Méně tradiční formáty s více moderátory a skupinami jsme poměrně úspěšně vyzkoušeli na debatě O kulturním městě pražském a v experimentování hodláme pokračovat.

Z cyklu Komu dát hlas?

V minulosti jsme vyzkoušeli specifický formát Lidového parlamentu, jenž byl českou verzí velice oblíbené soutěže vysílané v nizozemské televizi. Úspěšně rozvíjíme studentskou soutěž Studentská Agora (dříve Cestou do Parlamentu) a v minulosti jsme uskutečnili sérii debatně happeningových studentských akcí V Evropě je švanda.