Vidí mladí černobílé? aneb Kde se bere xenofobie 2013

Ve středu 3.10. od 13 hodin proběhla v kin Perštýn debata, která byla určena především studentům.

Se studenty přišli debatovat sociolog Ivan Gabal, Petra Klingerová – manažerka programů sociální

Petra Klingerová, Člověk v tísni o.s. a sociolog Ivan Gabal

integrace z organizace Člověk v tísni, Alena Hesová a Markéta Pastorová – didaktičky občanské výchovy a multikulturní výchovy z Národního ústavu pro vzdělávání, Jan Balog  – zakladatel občanského sdružení Palestra, Box Clubu, který nabízí smysluplné trávení volného času dětem ze sociálně slabých rodin. Svými zkušenostmi z praxe přispěla Lucie Gissyová, která vyučuje občanskou výchovu a základy společenských věd na Obchodní akademii v Ústí nad Labem. Z Bratislavy přijela posunout debatu za hranice České republiky Alena Chudžíková z Centra pre výzkum etnicity a kultúry.

Diskutovat přijeli studenti z Ústí nad Labem, Mostu a Litoměřic. Už od začátku dávali najevo, že se chtějí zapojit a říci své názory a slyšet reakce a nové informace od pozvaných hostů a moderátorky Jarmily Balážové. Debata byla dosti živá a přestože studenti nedostali jasný návod či řešení na optimální soužití majoritní společnosti s romskou menšinou, dozvěděli se nové informace a vhlédli do složitosti problému, který nemá jednoznačné a jednoduché řešení. Přesto se studenti zajímali, co oni sami mohou pro zlepšení situace udělat. Sami se snažili najít možnosti a konkrétní možnost, zapojit se jako dobrovolníci, jim nabídla Petra Klingerová z Člověka v tísni.

Debatovat, snažit se porozumět situaci a hledat návody, jak řešit palčivé problémy, by bylo možné a nutné déle, než byly dvě hodiny určené debatě. Byl to však první pokus vzkřísit zájem mladých lidí z majoritní společnosti o problém xenofobie, soužití s romskou menšinou, pokus o zamyšlení nad situací, která rozhodně není černobílá a která nemá jednoduché a rychlé řešení.

Zleva J. Balog, L. Gissyová, J. Balážová, M. Pastorová, A. Chudžíková a E. Hesová

Zde najdete reakce a postřehy účastníků debaty: Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice a Podkrušnohorské gymnázium Most.