Studentské simulované zastupitelstvo

Představte si, že žáci dostanou možnost zasednout na místa zastupitelů své obce. Co budou chtít změnit a vylepšit? Budou umět obhájit své nápady? Zvládnou jednací řád a přítomnost médií i veřejnosti?

Pro studenty středních škol realizujeme projekt studentské simulace zastupitelstva, během kterého si studenti vyzkouší roli zastupitelů, dozví se, jak funguje komunální politika a spolu se zastupiteli svého města se navrhují řešení některých místních problémů. Osobní setkání s politiky a vlastní prožitek simulovaného jednání zastupitelstva studentům zprostředkuje nejen neobvyklý zážitek, ale i možnost navázat přímý kontakt s politickými představiteli obce, kde žijí či studují.

Cíle projektu:

  • zvýšit zájem mladých lidí o lokální politiku a o problémy v jejich okolí a naučit je, jak se mohou zapojit do jejich řešení;
  • navázat spolupráci mezi mládeží ve městě a místními politiky
  • zprostředkovat studentům praktickou zkušenost s tím, jak se tvoří komunální politika;
  • podpořit odhodlání a motivaci mladých lidí zapojovat se do rozhodování ve městě a okolního dění na úrovni občanské, komunitní i politické.

Projekt je koncipován jakou třídenní program a je připravován pro skupinu studentů v počtu 25 – 30. Může se jednat o studenty středních škol, učilišť či gymnázií, případně i žáky vyšších ročníků základní školy (8. – 9. ročník).

V rámci programu studenti:

  • absolvují interaktivní vzdělávací workshopy;
  • navštíví a zhodnotí skutečné jednání místního zastupitelstva;
  • pojmenují problémy a příležitosti, které v jejich okolí vyžadují pozornost a připraví návrhy, jak s nimi pracovat;
  • zasedají ve studentském zastupitelstvu, které vede starosta či místostarosta dané obce, a obhajují vlastní návrhy.

Svým zaměřením projekt simulace komunální politiky rozvíjí občanské kompetence studentů, navazuje také na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a interaktivní formou naplňuje některé očekávané výstupy v rámci vzdělávací oblasti Občan ve státě (v rámci vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ).

Realizovaná studentská zastupitelstva:

Další realizované programy 2019-2022

Roztoky 2019

V Roztokách u Prahy se uskutečnil program Studentského simulovaného zastupitelstva pro žáky 9. ročníku základní školy Zdenky Braunerové. Žáci se dozvěděli více o tom, jak funguje komunální politika jednak obecně a také konkrétně v Roztokách a také za pomoci několika místních zastupitelů navrhli řešení problémů, které ve městě považují za nejdůležitější. Program se uskutečnil v rámci projektu Mládež Středočeského kraje diskutuje se zastupiteli - Studentská simulovaná zastupitelstva díky finanční podpoře Středočeského kraje.

Slaný 2019

Program Studentské simulované zastupitelstvo, se ve Slaném uskutečnil pro studenty gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Děkujeme studentům za aktivní účast a zastupitelům za spolupráci. Program se uskutečnil v rámci projektu Mládež Středočeského kraje diskutuje se zastupiteli - Studentská simulovaná zastupitelstva díky finanční podpoře Středočeského kraje.

Kutná hora 2019

V Kutné Hoře jsme pro gymnázium Jiřího Ortena realizovali program Studentské simulované zastupitelstvo. Studenti se dozvěděli více o tom, jak funguje komunální politika a měli možnost sdílet a navrhovat řešení problémů, které je v Kutné Hoře pálí. Program se uskutečnil v rámci projektu Mládež Středočeského kraje diskutuje se zastupiteli - Studentská simulovaná zastupitelstva.

Kladno 2019

Kladenští studenti třetího ročníku Sportovního gymnázia se v rámci programu studentského simulovaného zastupitelstva setkali mj. s panem primátorem Danem Jiránkem. V politických stranách, které v rámci programu studenti vytvořili, zkusili navrhnout, jak by šlo v Kladně zlepšit např. dopravní situaci, bezpečnost, jak více podpořit kulturu nebo poslat více peněz do školství. Program se uskutečnil v rámci projektu Mládež Středočeského kraje diskutuje se zastupiteli - Studentská simulovaná zastupitelstva díky finanční podpoře Středočeského kraje.

Další realizovaná studentská zastupitelstva

Zaujala Vás naše práce?

Pro podrobnosti kontaktujte prosím Moniku Durajovou, koordinátorku vzdělávání.